Frivillighet Norge: Ukrainske flyktninger må inkluderes raskt

Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen vil få i gang bosetningen av nyankomne ukrainere.
Det er positivt at regjeringen endelig legger vekt på raskere bosetting av de mange ukrainske flyktningene som bor i mottak, påpeker Frivillighet Norge.
110Shares

Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen ser det som viktig å få i gang bosetningen.

– Når tempoet nå økes, skal flere tusen mennesker skape seg et hjem og et hverdagsliv i Norge, uavhengig av hvor lenge de blir her. Da må vi alle gjøre vårt for å ta imot og inkludere dem på en god måte. Over hele landet står lokale frivillige organisasjoner klare til å gjøre nettopp det, sier Slotterøy Johnsen til Frivillighet Norge.

Trenger mer midler

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  har lyst ut 45 millioner kroner til frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina.

– Det er bra, men sannsynligvis ikke nok. Vi forventes at det settes av mer midler, sier Slotterøy Johnsen.

Kommuner må samarbeide med frivilligheten

Statsminister Jonas Gahr Støre hevder bosettingen av det høye antallet flyktninger vil være en historisk prøve for Norge. Den prøven vil vi ikke bestå om ikke frivilligheten inkluderes i inkluderingsarbeidet, påpeker Frivillighet Norge.

– Erfaringer fra den nylige koronapandemien så vel som begynnende erfaringer fra håndteringen av Ukraina-krisen, viser at de kommunene som har etablert frivillighetspolitikk, er best rustet til å håndtere kriser. Vi oppfordrer alle kommuner som ikke allerede har etablerte samarbeid med frivilligheten, til å ta initiativ til dette raskest mulig, sier Slotterøy Johnsen.