Skal tildele 45 milloner til integrering av flyktninger fra Ukraina

Regjeringen vil bevilge ekstraordinære midler til organisasjoner som ønsker å gjøre en innsats for integrering av flyktninger fra Ukraina.
Foto: Karen Gjermundrød
Frivillige organisasjoner som ønsker å bidra til inkludering og integrering av flyktninger fra Ukraina, kan nå søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDis) tilskuddsordning om midler.
39Shares

Et stort antall flyktninger fra Ukraina er i ferd med å bli bosatt i norske kommuner. For å understøtte det positive engasjementet til sivilsamfunnet og frivilligheten, foreslår regjeringen å bevilge ekstraordinære midler til organisasjoner som ønsker å gjøre en innsats, ifølge imdi.no.

Midlene skal brukes til nasjonale og lokale tiltak og aktiviteter som fremmer integrering. Målgruppen er flyktninger fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i asylmottak og nylig bosatte innbyggere i kommuner.

15 millioner kroner er foreslått øremerket norsk- og engelsktrening til flyktninger fra Ukraina. Nasjonal og lokale frivillige organisasjoner kan søke om å gjennomføre språktrening i sin kommune.