Krekar kan utleveres til Italia

Mullah Krekar har lenge vært kjent som aktivist for den islamske tro. Nå har han kommet på andre tanker
Foto: Frida Tørring/Wikimedia Commons
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk onsdag medhold i Oslo tingrett i at mulla Krekar og en annen 42 år gammel iraker kan utleveres til Italia.

Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har anklaget Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for passivt å lene seg på de italienske anklagen om at mullaen og irakeren skal inngå i et internasjonalt terrornettverk kalt Rawti Shax.

– Tingretten har tatt feil før, og kommer til å ta feil igjen. Denne avgjørelsen vil bli anket til lagmannsretten, sier forsvarer Brynjar Meling til VGNett.

Blant påtalemyndighetens viktigste beviser mot Krekar var en rekke avlyttede samtaler der han blant annet uttaler «at det norske folk er så feige at en selvmordsbomber kan ryste hele nasjonen».

– En seier
Frp-representant Jan Arild Ellingsen i Stortingets justiskomité er svært fornøyd med tingrettens avgjørelse.

– For de av oss som i lang tid har kjempet for å få mulla Krekar ut av landet oppleves dette som en seier. Jeg vil tro at saken kommer til å være innom alle tre domstolsnivåer før Krekar settes på flyet til Italia. Men nå er vi nærmere enn noen gang, skriver han i en e-post til VGNett.

– Har bygget opp terror-nettverk
Bakgrunnen for utleveringsbegjæringen var at italienske myndigheter mistenker at Krekar har deltatt aktivt i oppbyggingen av et internasjonalt terrornettverk. 

Norsk utleveringslov forbyr utlevering for politiske lovbrudd, men PST på sin side mente at Krekars handlinger ikke kunne karakteriseres som politisk lovbrudd. PST hevdet også at Norge var forpliktet gjennom internasjonale avtaler å bekjempe terrorisme, ett syn som tingretten også støttet.