Samisk magasin må betale tilbake støtte

Medietilsynet har sendt et forhåndsvarsel til Sámimag om at avisen må betale tilbake 4,4 millioner kroner.
Foto: Medietilsynet
Medietilsynet avslår Sámimags søknader om støtte for 2019 og 2020 etter Medieklagenemndas vedtak om at den samiske avisen ikke oppfylte kravet om minst 48 årlige utgaver.
19Shares

Sámimag har tidligere fått utbetalt totalt 11,9 millioner kroner i støtte for 2019 og 2020 gjennom støtteordningen for samiske aviser, ifølge Medietilsynet.

Medieklagenemnda konkluderte i desember i fjor at Sámimag ikke oppfylte kravene om minst 48 årlige utgaver for støtteårene 2019 og 2020. Medietilsynets vedtak for 2019 og 2020 ble dermed gjort ugyldige.

– Som følge av Medieklagenemndas vedtak, har Medietilsynet vedtatt å avslå Sámimags søknader for 2019 og 2020. I tillegg har vi sendt et forhåndsvarsel til Sámimag om at avisen må betale tilbake 4,4 millioner kroner, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Får klagemulighet

Formålet med støtteordningen for samiske aviser er å legge til rette for demokratisk debatt, meningsdanning og språkutvikling i det samiske samfunnet. Medietilsynet forvalter støtteordningen.

Sámimag har mulighet til å klage på vedtaket om å ikke gi avisen støtte for 2019 og 2020.

Sámimag er et nett- og papirmagasin som drives av iSámi.Press. Avisen publiserer i hovedsak samiskspråklig innhold og kom inn i støtteordningen for samiske aviser fra 2019.