UDI venter færre ukrainske flyktninger: Planlegger for 45.000

UDI anslår reduserte ankomster av ukrainske flyktninger fra 60.000 til 45.000.
Det har kommet færre ukrainske flyktninger til Norge enn det Utlendingsdirektoratet (UDI) først anslo. Anslaget er redusert fra 60.000 til 45.000.
8Shares

UDI har tidligere planlagt for at det skal komme 60.000 flyktninger fra krigen i Ukraina. Det er nå redusert til 45.000, men UDI understreker at anslagene er usikre.

Anslagene UDI opererer med, varierer fra 20.000 til 120.000. Planleggingsscenarioet, altså det UDI legger opp arbeidet sitt etter, ligger i midtsjiktet på 40.000 til 50.000 flyktninger.

– Det vi har sett de siste ukene etter påske, er en nedadgående trend. De siste ukene er det kommet rundt 100 asylsøkere om dagen i snitt, sier UDI-direktør Frode Forfang.

– Skulle tallet være på gjennomsnittlig 125 asylsøkere fra Ukraina per dag resten av året så er vi på 45.000, forklarer han.

Forfang sier at det er god kapasitet ved landets asylmottak dersom det skulle komme flere flyktninger.

– Det er en ganske vedvarende trend at en relativt høy andel, rundt halvparten, av flyktningene bor privat i stedet for i mottak. Det er veldig mye høyere andel enn hva som er vanlig for asylsøkere for øvrig. Det vil si at drøyt halvparten av plassene på mottakene ikke er i bruk, sier han.

Forfang understreker likevel at mottakene som ikke er i bruk, fungerer som en buffer. Det er nemlig mye usikkerhet knyttet til hvor mange ukrainske flyktninger som kommer.

En tredel har kommet inn i systemet for bosetting i norske kommuner, og 10 prosent har fått en bosettingskommune.

Forfang varsler at tempoet for bosetting vil øke framover.

– Vi kommer til å se høyere takt i bosetting i tiden fremover. Det kommer til å endre seg ganske fort, sier han.