Slik kan voksne lære norsk enklere

Språkforsker Gølin Kaurin Nilsen har funnet hvordan norskundervisning kan tilpasses ulike nivå.
Foto: uis.no
Ny forskning viser hvordan voksne med et morsmål som ligger langt fra norsk, eller som kan lite grammatikk, enklere og raskere kan lære norsk.

Språkforsker Gølin Kaurin Nilsen ved Universitetet i Stavanger har studert prosessen mot et mer komplekst språk og funnet hvordan norskundervisning kan tilpasses ulike nivå, ifølge Universitetet i Stavanger i en pressemelding.

Funnene er publisert i Nilsens doktoravhandling «Substantivfrasens kompleksitetsutvikling i innlærerspråk. En konstruksjonsgrammatisk analyse av skriftlig produksjon fra A1- til B2-nivå».

Via funnene utviklet hun en modell som viser hvordan det skjer en gradvis systematisering og abstrahering av språkstrukturer.

– Det har vært antatt at språket blir mer komplekst etter hvert som en lærer mer, men ingen har tidligere undersøkt når det skjer, i hvilket tempo og med hvilket sluttresultat. For eksempel har mange ment at B1-nivå er et utprøvingsnivå der det skjer mye, og at kompleksitetsutprøving går på bekostning av korrekthet.