Minst 500 dødsfall ved kostskoler for urfolk i USA

Fra tidlig på 1800-tallet og i rundt 150 år ble urfolksbarn sendt til kostskoler over hele USA. De ble ikke bare tvunget til å forlate familiene; de fikk heller ikke lov til å snakke sine egne språk, og ble ofte utsatt for mishandling.

Mange av dem kom aldri hjem igjen. Det amerikanske innenriksdepartementet tror at antallet dødsfall kan komme til å stige til tusenvis eller til og med titusenvis.

Departementet jobber med å gå gjennom tusenvis av esker med mer enn 98 millioner sider med informasjon.

Det vil være vanskelig å få en eksakt oversikt over det totale omfanget, da dødsfallene ikke alltid ble registrert. Sykdom, ulykker og mishandling er blant dødsårsakene.

– Hvert eneste av de barna er et familiemedlem som mangler, en person som ikke fikk leve ut formålet sitt på denne kloden, fordi de mistet livet som del av dette forferdelige systemet, sa Haaland, hvis besteforeldre selv ble sendt til kostskoler i flere år som barn.

En neste del av granskningsrapporten vil ta for seg gravplasser, den føderale regjeringens investeringer i skoler, samt internatskolenes innvirkning på urbefolkningen.

Stammeledere har presset på for at departementet skal sikre at alle levninger etter barn som blir funnet, blir håndtert på ordentlig vis og levert tilbake til stammene barna tilhørte, om ønskelig.

Granskningen ble innledet etter oppdagelsen av mer enn 1.300 umerkede graver ved lignende skoler i Canada i fjor.

Rundt 150.000 barn fra landets urbefolkning ble tvunget til å gå på skolene i årene fra 1831 til 1996. Det var minst 130 slike skoler i Canada, og vold og seksuelle overgrep var utbredt.