Dømt til fengsel for IS-deltakelse og terrorforbund

Tingrettsracer: asyladvokaten Arild Humlen har vunnet 10 av 14 saker mot UNE de siste to årene.

Oslo tingrett har i dag avsagt dom i saken. Magomadov er dømt til syv år og seks måneders fengsel, mens Ahmed er dømt til seks års fengsel. Det skriver VG

De to var tiltalt for deltakelse i IS etter straffelovens paragraf 147 d og for såkalt terrorforbund etter det VG omtaler som den «gamle» terrorparagrafen 147 a.

Magomadov tilhørte et radikalisert miljø i Østfold-byen Fredrikstad, som flere andre norske Syria-farere også kommer fra. Hasan Ahmed er faren til Ishaq Ahmed, som i juli i fjor ble dømt til åtte års fengsel for deltakelse i IS. Dette også ifølge VG.