Flyktninger bosettes i rekordantall

 

Ferske juli-tall som NTB fikk tilgang til onsdag, viser at 33 prosent flere er bosatt hittil i år enn på samme tid i fjor.

– Vi har hittil i år bosatt 6.620 personer og regner med at vi kommer til å lande et sted mellom 15.000 og 16.000. Det er fantastisk bra, sier assisterende direktør Bjørn Holden i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til ABCNyheter.

Løser bosetningsutfordringen
Han peker på at hoveddelen av bosettingen kommer i resten av dette året og første halvår av 2017.

– Vi er i ferd med å løse bosettingsutfordringen i Norge. Kommunene må nå ha fokus på kvalifisering, utdanning og arbeid for alle flyktningene som blir bosatt. Det er avgjørende for at bosettingen skal være bærekraftig for kommunene, forklarer han.

Neste års bosettingsbehov er derfor redusert fra 21.000 til 13-15.000. Også det anslåtte behovet for 2018 og årene etter er redusert, men vurderingene er usikre, understreker IMDi.