– Kan ikke nekte å servere svinekjøtt

Ville ikke severe svin eller alkohol: En muslimsk sykepleierstudent ville reservere seg mot å servere pasienter matvarer som ifølge studentens tro var "haram" (ikke-tillatt). Saken har kommet helt opp i Rådet for sykepleieetikk (Foto: Illustrasjon).
Foto: Clemens Pfeiffer
– Skal du bli sykepleier, må du dekke pasientens grunnleggende behov. Det kan ikke velges vekk, sier NSFs studentledere. 
0Shares

Rådet for sykepleieetikk har fått en henvendelse fra en skole som har en muslimsk sykepleierstudent i sin første praksis. På sykehjemmet vil han reservere seg mot å servere mat som inneholder svinekjøtt til pasientene, i tillegg til alkohol.

– En vanskelig sak, som ikke umiddelbart er lett å svare på, sier Cathrine Villemo Tallaksen Svendsen, leder i Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon NSF Student, til sykepleien.no.

Studentens begrunnelse for å reservere seg er at han ikke ønsker å være i kontakt med svinekjøtt og alkohol grunnet sin bakgrunn og religion. Å bruke hansker er ikke et alternativ.

Når pasienten er førsteprioritet
Svendsen understreker at NSF Student ikke har vært involvert i saken, og at hun ikke har snakket med studenten. Studentlederen er likevel klar:

– Pasienten må komme først. Her må egen overbevisning settes til side. Pasientens grunnleggende behov for pleie er det viktigste. Hvis man skal begynne å velge vekk oppgaver, blir det vanskelig å jobbe som sykepleier.

Thea Martine Olsen, nestleder i NSF Student, er helt enig:

  – Mange oppgaver i yrket er elementære. Skal studenter og sykepleiere kunne velge dem vekk, blir det ikke mange relevante arbeidsoppgaver igjen, sier nestlederen.