Politidirektoratet strammer inn kravene for nødpass

– Kriteriene for å få nødpass vil bli strammet inn, ifølge ID-seksjonen i Politidirektoratet.
Den voldsomme pågangen fra nordmenn som skal fornyet passet sitt, har ført til «passkrise». I en ny forskrift gjør POD det mye vanskeligere å få nødpass.

– Kriteriene for å få nødpass vil bli strammet inn. Før kunne man få nødpass om en hadde glemt pass hjemme, slik blir det ikke lenger, sier Unni Norum, fungerende seksjonssjef i ID-seksjonen i Politidirektoratet (POD), til TV 2.

Norum opplyser videre at POD jobber med å klargjøre kriteriene i forskriften. Det kan ta fra noen dager til en uke.

Pandemien har gjort at svært få har hatt behov for å fornye passet sitt de to siste årene, men nå er pågangen enorm. Hittil i år har politiet registrert 533.000 søknader om pass og nasjonale ID-kort. Til sammenligning registrerte politiet 270.000 søknader om pass i siste normalår, 2019.

– Det signaliseres at liv, helse og særlige velferdshensyn nå skal vektlegges, sier politioverbetjent og avsnittsleder Asbjørn Svellingen i Vest politidistrikt til kanalen.