Amnesty: Antall henrettelser økte 20 prosent i fjor

Nye tall fra Amnesty International viser at antallet henrettelser økte.
Antall henrettelser på verdensbasis steg i fjor 20 prosent fra året før, som også var et rekordår, slår Amnesty International fast i en rapport tirsdag.

Økningen i antall henrettelser kan delvis knyttes til lettelser i koronarestriksjonene, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen.

Minst 579 henrettelser ble gjennomført i 18 land i 2021, ifølge Amnestys rapport. Iran sto for minst 314 av disse. For Irans del utgjør det en økning på 28 prosent fra 2020, da landet gjennomførte 246 henrettelser.

Kina, Iran, Egypt, Saudi-Arabia og Syria er landene med det høyeste antallet henrettelser. Saudi-Arabia sto for en stor økning i antall henrettelser i fjor, ifølge Amnesty, og organisasjonen påpeker at trenden har fortsatt i år. Amnesty viser til at 81 mennesker ble henrettet på én enkelt dag i mars i år.

Rapporten tar også for seg antall dødsdommer. I 2021 var det en markant økning på 40 prosent. Amnesty har registrert 2.052 dødsdommer gjennom fjoråret, fordelt på 56 land.

I tillegg antar Amnesty at det er avsagt tusener av dødsdommer i Kina, tall som ikke omfattes av rapporten. Kina er også landet med høyest antall årlige henrettelser, ifølge Amnesty, men av samme årsak inngår heller ikke dette i tallene.

Også Nord-Korea og Vietnam, og andre land der det er problematisk å få tilgang på informasjon, gjør at det er vanskelig å få full oversikt over bruk av dødsstraff, slår Amnesty fast.