Inviterte til dialogmøte om Brexit

 
Foto: descrier.co.uk
Interessen og oppmøtet var stort da EU-minister Elisabeth Vik Aspaker, næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg møtte representanter for næringsliv, organisasjoner og pressen til dialogmøte om konsekvensen for næringslivet av Storbritannias EU-exit.
0Shares

Et fullsatt auditorium i R5 fikk høre de tre statsrådene orientere om arbeidet som gjøres. Alle de tre ministrene vektla at Storbritannia er en av Norges viktigste handelspartnere og har en spesiell rolle i forhold til norsk økonomi.

– Vi ønsker å opprettholde et minst like nært forhold til Storbritannia som i dag og vil dermed ønske å regulere vårt forhold på de områdene som i dag er dekket av samarbeid via EU. Vårt mål er å ha velfungerende løsninger med Storbritannia på plass så snart som mulig etter britisk uttreden fra EU, sa Vik Aspaker (bildet) til salen, ifølge regjeringen.no.

 
Foto : Paul Paiewonsky/Utenriksdepartementet

Norske interesser viktigst
Å ivareta norske interesser er en av regjeringens viktigste oppgaver. EU- og EØS-minister Vik Aspaker har ansvaret for å koordinere arbeidet som skal gjøres i departementene. Hun satte i sommer ned en tverrdepartemental arbeidsgruppe ledet av UD.

– Arbeidsgruppen vil blant annet å se på forskjellige scenarier for hvordan brexit kan komme til å se ut, og identifisere løsningsmodeller og norske prioriteringer fremover, sektor for sektor. Drøftinger om EØS og Efta-samarbeidet vil naturlig inngå i dette, sa Vik Aspaker i sitt innlegg.

Ytterligere forsinket Brexit
Forhandlingene med EU om britisk uttreden vil først komme i gang etter at britene har utløst artikkel 50 i EU-traktaten. Det vil ifølge statsminister Theresa May tidligst skje i januar 2017, og det er allerede tegn til at dette kan bli forskjøvet ytterligere.

– I denne perioden er noe av det viktigste for oss å unngå at tid skaper usikkerhet om rammer, som kan tenkes å være en byrde for næringslivet. Samtidig er vi opptatt av at de som skal forhandle bruker denne tiden til å finne de gode løsningene som sikrer fortsatt godt samarbeid i Europa, sier Vik Aspaker.