Kripos har bare fått 150 forklaringer fra flyktninger om krigsforbrytelser i Ukraina

Kun et par hundre ukrainske flyktninger har gitt Kripos forklaringer om krigsforbrytelser.
Foto: Skjermdump
Av de nesten 17.000 ukrainske flyktningene som har kommet til Norge hittil, har Kripos kun innhentet 150 forklaringer om krigsforbrytelser.

100 av disse forklaringene ble innhentet mens Politiets utlendingsenhet hadde en egen post på mottakssenteret i Råde mellom 18. mars og 6. april, mens kun 50 er hentet inn etter at politiposten ble lagt ned og forklaringene ble samlet inn elektronisk, skriver Dagbladet.

Flyktningene fikk istedenfor en flyer med en QR-kode på, som de kunne bruke for å komme inn i et elektronisk spørreskjema, men da halverte altså antall forklaringer seg.

– Det fungerer ikke like godt som da vi selv var der, sier Monica Rygh, som er politifaglig etterforskningsleder i Ukraina-etterforskningen.

Hun mener at det er langt flere enn de som melder fra elektronisk som er blitt utsatt for, eller hadde vært vitne til krigsforbrytelser, og mener at systemet nå ikke fungerer optimalt.

– Det kunne fungert bedre. Vi hadde både trodd og håpet på at vi skulle få mer informasjon, så her er det rom for forbedring, sier hun.

Kripos jobber nå med å nå ut til større publikum, og Rygh utelukker ikke at de må gå tilbake til fysisk tilstedeværelse.