Nedgang i antall tvangsreturer på nesten 90 prosent hittil i år

Færre ble tvangsreturnert fra Norge, skriver Politiets utlendingsenhet i en pressemelding.
Foto: Claudio Castello
Antall personer som ble tvangsreturnert fra Norge, falt fra 6.001 i fjorårets fire første måneder til 727 i samme periode i år – en nedgang på 88 prosent.

Nedgangen forklares med at koronarestriksjonene på innreise til Norge fra EØS/Schengen ble fjernet 25. september i fjor, skriver Politiets utlendingsenhet i en pressemelding. I fjor var det rekordmange tvangsreturer, men mer enn ni av ti var bortvisninger som følge av koronarestriksjoner.

Så langt i år har 179 personer som er ilagt en straffereaksjon, blitt uttransportert. Dette utgjør i overkant av 25 prosent av alle returnerte.

366 av de returnerte i år ble bortvist, mens 233 ble utvist. 43 hadde fått avslag på asylsøknad, mens 85 ble etter Dublin-forordningen tvangsreturnert til et trygt land der de har oppholdstillatelse.

I april ble 154 personer uttransportert. Seks av disse var mindreårige. Fem reiste med sine foresatte, mens ett barn reiste alene til sitt hjemland grunnet et bortvisningsvedtak.