Rapport: Over 60 prosent opplever diskriminering i møte med Oslo kommune

– Vi ønsker å være en kommune for alle, både som tjenesteyter og arbeidsgiver, sier Rina Mariann Hansen
Foto: Tore Sætre
Over 60 prosent av folk med innvandrerbakgrunn har opplevd diskriminering i møte med Oslo kommune det siste året, viser en rapport kommunen har bestilt.

– Dette er alvorlige tall. Vi ønsker å være en kommune for alle, både som tjenesteyter og arbeidsgiver, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, til NRK.

Oslo kommune har bestilt rapporten fra Institutt for Kirke-, religions- og livssynsforskning (KIFO). Kommunen skal bruke den til å se hva de kan bli bedre på, sier Hansen.

– Rapporten peker i retning av at rasisme og diskriminering oppleves som en vedvarende og kritisk utfordring i minoriteters møter med Oslo kommune som organisasjon på ulike områder, og er en medvirkende faktor til at minoriteter kommer dårligere ut enn flertallsbefolkningen i Oslo på en del områder, heter det.

FORFATTER OG RÅDGIVER: Lisa Esohel Knudsen er rådgiver i Minotenk og forfatter av boka: “Det er personlig – Om rasisme og ytringsfrihet”
Foto : Anna Aronsen Oftedal

Lisa Esohel Knudsen fra Minotenk mener rapporten tallfester erfaringer de allerede kjenner til. Hun er glad for at kommunen har kartlagt dette for første gang og mener bedre varslingssystemer må på plass.

– Vi ønsker at det skal være enklere å si fra, for eksempel gjennom kommunens egne nettsider, sier hun.