Halvparten av mindreårige asylsøkere har flyttet

Oslo er stedet flest mindreårige asylsøkere flytter til.
Foto: Marcus Ramberg
Nær halvparten av dem som har kommet til Norge som mindreårige asylsøkere siden 1996, har flyttet fra sin opprinnelige bosettingskommune, ifølge SSB.
52Shares

Flest drar fra de minste kommunene. Av dem som flytter, drar om lag en av tre til Oslo.

Fra 1996 til og med 2020 har 10.118 personer fått opphold i Norge og blitt bosatt i en kommune som enslige mindreårige flyktninger. Av disse var 9.445 fortsatt bosatt ved inngangen til 2021, kommer det fram i en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den klart største gruppa er fra Afghanistan, en andel på 46 prosent. Så følger Eritrea (15 prosent), Somalia (12 prosent) og Syria (7 prosent). Gutter er i klart flertall, med 84 prosent.