Dansk høyesterett frifant forsvaret i tortur-sak

Dansk høyesterett har frifunnet det danske forsvaret i "tortursaken".
Foto: Wikimedia Commons
Dansk høyesterett har frifunnet det danske forsvaret i tortursaken der 23 irakiske krigsfanger tidligere var tilkjent erstatning.

Med tirsdagens kjennelse er det dermed satt punktum for en elleve år lang runde i det danske rettsvesenet.

Saken begynte i november 2004 da 350 danske soldater, som var stasjonert i Basra sør i Irak, deltok i en operasjon sammen med britiske og irakiske styrker.

Operasjonen var rettet mot landsbyen Az Zubayr der det var mistanke om at opprørere skjulte seg. 36 sivile irakere ble tatt til fange og først sendt til militærbasen der danskene var stasjonert.

Deretter ble de transportert inn i Basra der de ble torturert og mishandlet på en politistasjon og i det beryktede al-Jamiat-fengselet.

De irakiske mennene har blant annet fortalt hvordan de ble hengt opp under taket og utsatt for ulike former for ydmykende behandling, også av de danske soldatene.

– Så kom det en dansk soldat med lateks-hansker. Han stakk fingeren inn i meg, fortalte en 57 år gammel lærer.

Retten var enig i at den danske stat hadde et medansvar for at fangene ble torturert og tilkjente mennene erstatning på 30.000 danske kroner hver.

Retten fant det imidlertid ikke bevist at de danske soldatene kunne vite at de sivile irakerne ville bli torturert i fangenskap, eller at danske soldater deltok i torturen.

Den forklaringen slo sprekker da den tidligere etterretningsoffiseren Anders Kærgaard ga Ekstra Bladet opptak som tydelig viste at de danske soldatene hadde vært til stede.

Et videoklipp viser hvordan de sivile irakerne blir slått og sparket av irakiske politimenn, før kameraet blir slått av. Da opptaket starter igjen, sier en soldat på tydelig dansk:

– Har du sett, de får jo bare noen klemmer.

Forsvaret hevdet at dommen i Østre Landsret var uriktig og argumenterte med at det ville få vidtrekkende konsekvenser dersom den ble stående.

Irakerne hevdet at dommen i for stor grad frikjente de danske soldatene og at erstatningsbeløpet var for lavt.

Tirsdag kom de sju dommerne i dansk høyesterett med sin kjennelse, som helt frifinner det danske forsvarsdepartementet for anklagene om at danske soldater medvirket til tortur i Irak.

– Høyesterett har i dag sviktet, sa irakernes talsmann Christian Harlang kort tid etter at kjennelsen ble kjent.

Danmarks forsvarsminister Morten Bødskov er kortfattet i sin kommentar.

– Forsvarsdepartementet tar dommen til etterretning og har ikke ytterligere kommentarer, heter det i en uttalelse.