Advarer mot terrorfare i norsk luftfart

 
Foto: Todd Lappin
Nestleder i Parat, Vegard Einan, mener norske myndigheters unnlatelse av bakgrunnssjekk på personer fra tredjeland kan få svært uheldige konsekvenser. 
0Shares

Einan mener denne “unnlatelsen” åpner for at potensielle terrorister med falsk identifikasjon kan få fri tilgang til fly og cockpit i Norge og på europeiske flygninger, melder Parat i en pressemelding.

Norwegian har på sin side avvist  problematikken i et intervju med NRK.

 
Foto : parat.com

– Dette er ikke et angrep på Norwegian eller en kritikk av hvordan de håndterer sine ansatte fra Thailand. Manglende sikkerhetskontroll er imidlertid en høyst reell frykt, og kritikken vår er utelukkende rettet mot norske myndigheter, svarer Einan, ifølge pressemeldingen.

Unntatt bakgrunnssjekk
Leder for Norsk Pilotforbund i Parat, Petter Førde, sier Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet i et brev til Parat bekrefter at de ikke utfører bakgrunnssjekk på personer fra tredjeland som ønsker å jobbe for norske flyselskaper, og at det i motsetning til hva som forutsettes for EU/EØS-borgere, ikke kreves bakgrunnssjekk med bekreftet bosted eller uttømmende rulleblad fra politimyndigheter.

– Personer uten politiattest eller noen form for vandelsvurdering gis full tilgang til sikkerhetsbegrenset område på flyplassen, i flyet under flygning, inkludert cockpit, og det gis egne dokumenter for bruk i passkontrollen, sier Førde ifølge pressemeldingen.

Ifølge Nasjonalt ID-senter er det et omfattende problem med bruk av falsk ID fra tredjeland. Luftfartstilsynet bekrefter også i et brev til Parat at de tolker dagens regelverk slik at personer fra tredjeland ikke trenger politiattest fordi det er ressurskrevende, utfordrende og at det ofte er “tvil om dokumentets pålitelighet selv etter omfattende ressursbruk”.

– Vi reagerer sterkt på en slik begrunnelse. Det kan ikke være slik at personer skal slippe kontroll fordi det er vanskelig og ressurskrevende å sjekke dokumentenes gyldighet. Nå må norske sikkerhetsmyndigheter på banen. Kontrollen må bli grundigere og ikke fraværende, som i dag, sier Førde.

Strengere krav for besetning
For å illustrere hvor galt dette er, viser Førde til at en norsk pilot eller kabinansatt risikerer å miste adgangskortet og dermed jobben dersom de får en anmerkning på rullebladet.

– Vi som bor og er oppvokst her i landet blir avkrevd full bakgrunnssjekk og må kunne fremlegge et rent rulleblad fem år tilbake. En fartsovertredelse kan for meg være alvorlig nok til å miste adgangskortet. Hvorfor personer fra tredjeland ikke skal underlegges den samme kontrollen, er uforståelig, sier Førde.

Parats nestleder har registrert innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs uttalte bekymring til VG der potensielle terrorister kan komme seg til Norge med falske pass.

– Parat har sendt et brev til Listhaug der vi ber ministeren vurdere om den praktisering av regelverket som beskrives av Luftfartstilsynet, utgjør en sikkerhetsrisiko. Denne form for manglende risikohåndtering kan etter vårt syn også utgjøre en sikkerhetsrisiko for luftfarten i andre deler av Europa, sier Einan.