Arbeidsministeren ber arbeidsgiverne ansette ukrainere

Arbeids- og inkluderingsministeren Marte Mjøs Persen vil ha flere ukrainske flyktninger i arbeid.

– Det er flere tusen ukrainske flyktninger over hele landet som kan bidra, og som ønsker å bruke sin kompetanse. Dermed har jeg en klar oppfordring: Ansett flyktningene og la dem bidra i det norske arbeidsmarkedet. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Fredag viste nye tall fra Nav at arbeidsledigheten i mai var på 1,6 prosent, det laveste nivået siden 2008. Arbeidskraftundersøkelsen fra tidligere i år viser samtidig at bedriftene mangler rundt 70.000 personer.

Nav og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har sammen med arbeidslivet laget to veiledere som skal gi en oversikt til dem som vil rekruttere ukrainske flyktninger. Gjennom veilederen får arbeidsgivere informasjon om hvor de kan henvende seg dersom de ønsker å ansette flyktninger fra Ukraina, og hvordan de best kan følge dem opp.

– I dagens arbeidsmarked er alle muligheter åpne, sier arbeids- og inkluderingsministeren.