Gir milliarder til integreringsfeltet

Foto: Arkiv.
Foto: Flickr
Regjeringen foreslår å bruke ytterligere 484,9 millioner kroner på integrering og bosetting av asylsøkere neste år.
0Shares

I dag har regjeringen offentliggjort stats- og nasjonalbudsjettet for 2017. Når det gjelder innvandrings- og integreringsfeltet er budsjette preget av en sterkt redusert strøm til Norge av asylsøkere, flyktninger og migranter.

Ifølge Adresseavisen foreslår regjeringen nå å styrke de ulike integreringstiltakene. Størst økningen kommer på bosetting med 260 millioner kroner til bosetting av enslige mindreårige flyktninger og økning av ekstratilskudd for bosetting i kommunen.

I tillegg økes posten til innføring i norsk kultur og samfunnskunnskap i mottak med 23,3 millioner og norskopplæringen får 13 millioner ekstra. Det kommer også 60,8 millioner til bedre utnyttelse av innvandreres videregående opplæring, og 20 millioner til yrkesveiledning og styrking av NOKUT.

Foto : statsbudsjettet.no

Hva viser bevilningene?
Et nærmere kikk på det nyutgitte statsbudsjettet viser at beløpene hverken økes eller reduseres noe betraktelig. Her medfølger noen andre viktige punkter når det gjelder bevilgning (se vedlagte skjerdumper fra budsjettet):

Foto : statsbudsjettet.no

– 220 millioner gis til politi- og påtalemyndighet til retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold i Norge.

Foto : statsbudsjettet.no

– UDI (Utlendingsdirektoratet) får 1,17 milliarder til driftsutgifter. 2,7 milliarder gis alene til spesielle driftsutgifter for asylmottak, mens 62 millioner går til tolk og oversettelse.

Foto : statsbudsjettet.no

– 300 millioner går som tilskudd til vertskommuner for asylmottak. og over 31 millioner til aktivitetstilbud for barn i asylmottak.

– Integrerings- og mangfoldsdirektoratet får over 263 millioner til driftsutgifter, herunder bosetnings- og integreringstiltak. 2,5 milliarder går i tilskudd til opplæring i norsk- og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, 3,9 milliarder som særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige, mens 12,3 milliarder skal brukes som tilskudd i integreringsformål.

Klikk her for å lese en Statsbudsjettet 2017 i pdf-format.