Oslo-bydeler med høyest barnefattigdom får støttekutt

Grorud bydel får kutt i støtte til fritidstilbud for barn og unge i regjeringens nye ordning.
Foto: Wikimedia Commons
Åtte av bydelene i Oslo med høyest barnefattigdom får kutt i støtte til barn og unge.
123Shares

Ordningen «Tilskudd til inkludering av barn og unge» erstatter tre andre tidligere ordninger, blant annet Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, som var forbeholdt bydeler og kommuner med fattigdomsproblematikk.

– Tilskuddsordningens mål og målgruppe er utvidet for å i større grad ha en helhetlig tilnærming til barn og unge med risiko for utenforskap. Lavinntekt er en av flere slike risikofaktorer. Innretningen på den nye tilskuddsordningen innebærer at flere lokale tiltak rundt om i landet kan få tilskudd sammenlignet med tidligere. Styrkingen av ordningen på 85 millioner kroner i 2022 bidrar også til dette, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) til Avisa Oslo.

Departementet hennes sier at Oslo og åtte av byens bydeler tidligere har fått høyere beløp enn hva statistikken tilsier. Disse bydelene er det snakk om:

  • Bjerke
  • Grorud
  • Alna
  • Stovner
  • Gamle Oslo
  • Grünerløkka
  • Sagene
  • Søndre Nordstrand

Forsterker forskjeller

Ungdom og Fritid i Oslos leder Lina Maria Karlsen er ikke begeistret, og sier endringen i tilskuddsordningen vil forsterke forskjeller.

– For enkelte av bydelene er det snakk om en rasering av tilbudet som er bygget opp gjennom storbymidlene de siste ti årene, og det vil få alvorlige konsekvenser for barn og unge i de mest levekårsutsatte områdene, sier Karlsen til Avisa Oslo.

Grorud bydel mottar på sin side rundt 650.000 kroner, en nedgang på 2,3 millioner sammenlignet med i fjor, og bydelsdirektør Ayub Tughra regner med å tape åtte millioner kroner over de neste tre årene.

– Når midlene blir borte, mister vi muligheten til å gi dem de rammene som kan hjelpe dem til å bli engasjert i samfunnet, skolearbeid og i hverandres liv. Vi kan ikke være der for dem, sier Tughra til Avisa Oslo.