Iraker sier seg skyldig i krigsforbrytelser etter 15 år i Guantanamo-leiren

Målet: Mange radikale islamister fra Tyskland drar til Afghanistan, ifølge terroreksperter

Saken er blitt behandlet av en militærkomité på den amerikanske Guantanamo-basen på Cuba siden 2014. Mandag endte saken som en tilståelsessak, noe som regnes som en milepæl i forsøket på å få avviklet fangeleiren som ble opprettet i kjølvannet av 11. septemberangrepet i 2001.

Rettssaken mot mannen, som er rundt 60 år, er blitt forsinket i årevis på grunn av juridiske og logistiske problemer. Etter alle årene i leiren har han fått store ryggproblemer, noe som har gjort ham delvis lammet.

Abd al-Hadi al-Iraqi sa seg skyldig i fire av fem tiltalepunkter om angrep på soldater og sivile. Han risikerte opptil livsvarig fengsel, men ventes nå å bli flyttet fra Guantanamo-leiren til et tredjeland.

Han skal også ha hjulpet Taliban med å ødelegge de gigantiske buddha-statuene i Bamiyan-provinsen i mars 2001.

Etter den amerikanske invasjonen organiserte han al-Qaida-angrep mot amerikanske og allierte styrker, samt mot sivile i både Afghanistan og Pakistan, ifølge tiltalen.

Det har vært problematisk å få i stand rettsprosesser både av juridiske grunner og som følge av basens beliggenhet på Cuba. Derfor er tilståelse en nøkkel til å få en avslutning på sakene.

Det sitter fortsatt 37 menn fanget på Guantanamo, deriblant ti som får sakene sine behandlet av militærkomiteen. Fem av dem er tiltalt for å ha hjulpet til med 11. septemberangrepet. Det pågår forhandlinger slik at også disse sakene kan ende som tilståelsessaker.