Foreslår handlingsplan mot diskri­minering av muslimer

Fundamentalister eller troende? Europeiske muslimer er blitt gjenstand for nok en undersøkelsen om holdningene deres til storsamfunnet.
Foto: Garry Knight
– Jeg foreslå en nasjonal handlingsplan mot muslimhat og diskriminering rettet mot muslimer. Den bør supplere de som eksisterer allerede, og mye av det som nevnes i handlingsplanen mot antisemittisme, vil være relevant også her, skriver Mohamed Abdi i en kommentar i Morgenbladet.

– Vi trenger mer forskning på muslimhat, å intensivere registreringen av hatkriminalitet rettet mot muslimer, å gjennomføre holdningsundersøkelser om muslimhat i befolkningen, å ha fokus på trusler i sosiale medier, skriver Abdi i Morgenbladet.

Abdi argumenterer med at både politirapporter og forskning fra begge sider av Atlanteren viser en økende grad av hatkriminalitet og diskriminering rettet mot muslimer i nordamerikanske og europeiske samfunn.

Videre henviser han til rapporten Hatkriminalitet i 2015 hvor Oslopolitiet konstaterer at “tallene for religiøst motivert hatkriminalitet berører, med få unntak, islam”.

I fjor ble det registrert 32 anmeldte forhold av hatkriminalitet rettet mot muslimer. 

– Det er faktabasert grunn til å etterlyse en nasjonal handlingsplan mot muslimhat. Vi bør slutte å stille minoriteter opp mot hverandre, vi må ikke “velge” mellom å beskytte enten jøder eller muslimer. I HL-senterets rapport fra 2012 går det nettopp frem at «76 prosent av de som viser sosial distanse til jøder avviser også muslimer, skriver Abdi videre