– Bekymringsfull situasjon på Grønland og Tøyen

 
Foto: Claudio Castello
Politimester Hans Sverre Sjøvold sier det er store utfordringer med ungdommer som ikke snakker norsk og ikke trives på skolen.
0Shares

– Vi har ingen steder i Oslo hvor politiet ikke kan gå inn og gjøre en god jobb, men vi har ingen garanti for at det ikke kan utvikle seg. Og her må vi følge nøye med, sier politimester Sjøvold, ifølge VGNett.

I går talte han på regjeringens integreringskonferanse i Oslo, hvor det diskuteres hvordan asylsøkere best skal integreres. Politimesteren ser med bekymring på utviklingen i deler av Oslo.

– Vi har hatt en bekymringsfull situasjon på Grønland og Tøyen, og vi har jobbet mye med det for å prøve å få de personene det gjelder over i positiv aktivitet. Men det er ikke så enkelt. Det er store utfordringer med ungdommer som kanskje ikke snakker språket og som ikke trives så godt på skolen, understreker han.

Et Tøyen- og Grønland-problem
Ifølge politimesteren har områder med stor innvandrerbefolkning hvor det stort sett går bra, men at de nå “sliter med Tøyen og Grønland”. Oslopolitiet har nylig hatt en lengre etterforskning av narkotikaomsetningen på Tøyen. 

– Vi ser at det nå er en del ungdom, særlig unge gutter, som er rotløse og som ikke finner sin plass i samfunnet. Og som tyr til kriminalitet, dessverre, sier Sjøvold til VGNett.

Videre uttalte han at mistillit mellom politiet og lokalbefolkningen/minoriteter på ulike steder i Europa, bare skaper mer kriminalitet.

– Vi har utfordringer, jeg legger ikke skjul på det. Det har vært en stor debatt i år om dette med parallellsamfunn. Det er tuftet på rapporter fra blant annet Sverige, og vi har også sett eksempler fra andre steder i verden, uttalte Sjøvold på konferansen.