Høyere terrortrussel fra høyreekstreme enn islamister

Ifølge PST er det 40 prosent sannsynlighet for at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre angrep i Norge de neste 18 månedene.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
Trusselen fra høyreekstreme er nå høyere enn fra ekstreme islamister, mener PST. Trusselnivået i Norge er fortsatt moderat.
191Shares

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener det er i underkant av 40 prosent sannsynlighet for at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre angrep i Norge de neste 18 månedene.

– Trusselen er imidlertid fortsatt til stede og kan skjerpes på kort varsel, understrekes det i PSTs oppdaterte vurdering av terrortrusselen mot Norge.

Nedgang i terrorsaker

Bakgrunnen for endringen er sammensatt.

– Vi har sett en nedgang i antall saker som mobiliserer til terror, samt en svekkelse av norsktilknyttede ekstreme miljøer og radikalisatorer med fokus på norske forhold, skriver de.

Det har dessuten vært en gradvis nedgang i terrorforsøk begått av ekstreme islamister i Vesten siden 2017, påpeker PST.

Unge ekstremister som handler alene

– En eventuell ekstrem islamistisk terroraksjon i Norge vil mest sannsynlig utføres av unge ekstremister som handler på egen hånd, og bruker enkle angrepsmidler. De mest aktuelle målene vil være steder hvor folk samles eller symbolmål som politi- og forsvarspersonell eller personer som forbindes med hån av islam, mener PST.

Det er 40–60 prosent sannsynlighet at høyreekstremister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge de neste 18 månedene. Denne vurderingen er uendret fra forrige oppdatering. Dermed vurderer PST nå trusselen fra høyreekstreme som høyere enn fra islamister.

– En eventuell høyreekstrem terroraksjon i Norge vil mest sannsynlig være et forsøk på et masseskadeangrep utført av én person.

Skoler kan være mål

Flere høyreekstreme har planlagt angrep mot ungdoms- og videregående skoler. i Europa det siste året.

– Derfor vurderer vi nå også at skoler kan være mål for høyreekstremister, skriver PST, som understreker at de ikke har noen konkrete bekymringer om at skoler skal være mål for noen terroraksjon i Norge nå.

Det generelle trusselnivået i Norge er fortsatt moderat.