Utrop-redaktør fikk merke intensiverte tvangsreturer

Redaktør i Norges første flerkulturelle avis Utrop
Foto: Henrik Kreilisheim
Utrops ansvarlige redaktør Majoran Vivekananthan (bildet) har blitt stoppet av Politiets utlendingsenhet (PU) to ganger på to uker.
0Shares

– Jeg har blitt stoppet av Politiets utlendingsenhet to ganger i løpet av de to siste ukene, sier Utrop-redaktøren.

Ved begge anledningene var Vivekananthan på vei til jobben sin i Utrop. Han forteller at han gikk sin vanlige rute etter at han hadde gått av t-banen, gjennom Oslo City og til Storgata. I begge tilfellene ble han stoppet på samme sted til samme tidspunkt av sivilkledde politibetjenter som lurte på hvor han var på vei. 

– Så fort jeg snakket norsk, skjønte de at jeg ikke var i målgruppen for deres aksjon. Jeg ba om å se skilt, og fikk se legitimasjon på politibetjentene, forteller Vivekananthan.

Sitater Majoran:

– Jeg ble stoppet av Politiets utlendingsseksjon to ganger i løpet av to siste uker. Jeg var på vei til jobben i Utrop, og gikk av t-banen og gjennom Oslo city til Storgata som vanlig. Og omtrent på samme sted til samme tidspunkt ble jeg stoppet opp av sivilkledde politibetjenter som spurte hvor jeg var på vei.

– Så fort jeg snakket norsk, skjønte de at jeg ikke var i målgruppen for deres aksjon. Jeg ba om å se skilt, og fikk se legitimasjon.

– Jeg reagerer på at måten tilfeldige folk blir stoppet på gata. Og det er tydelig at personer med mørk hudfarge blir stoppet. Dette er jo strengt en type racial profiling.

– Det underlige i denne saken er at jeg som redaktør av Utrop er selv kilde i min egen avis og kritiserer politiets fremgangsmåte som kritikkverdig.

Sitater PU – Arild Strømmen:

Det stemmer at PU foretar utlendingskontroll.

Vi har jo et høyere måltall i år enn i fjor. 9000 uttransporteringer i år og 7800 i fjor. Det gjelder alle kategorier både asylavslag og utvisning.

Er det noe spesiell grunn til at det er kontroll akkurat i området rundt Oslo City og Brugata?

Det er ofte sjekk på trafikknutepunkt, det er naturlig sted å ha kontroll . Der man kan komme inn i landet med buss fra Sverige osv.

Hvordan velger dere hvem dere skal stoppe?

Nå har jeg gitt deg litt bakgrunn, men kunne du sendt mail? Det er best å sende mail, slik at vi kan finne ut hvem som er best til å svare.

Du vil ikke svare på hvordan dere velger ut hvem dere skal spørre?

Altså, det har med tid, sted og situasjon å gjøre.

Hva vil det si?

Vi pleier å ha en fagperson som uttaler seg, så om du sender meg spørsmålene skriftlig så kan vi svare på det.

Intensiverer tvangsreturer
Politimennene som stoppet Vivekananthan, forklarte at kontrollen var et ledd i å øke uttransporteringene.

Justisdepartementet har satt som mål å uttransportere 9000 i 2016. Derfor var de på utkikk etter personer uten lovlig opphold. Regjeringen har økt måltallet for antall utsendelser med 1200 på ett år, fra 7800 uttransporteringer i 2015 til 9000 i 2016. I fjor ble 7825 returnert, det høyeste antallet returer i Politiets utlendingsenhets (PU) historie. 

Politiets utlendingsenhet utfører kontroll i områdene rundt Jernbanetorget, Oslo S og bussterminalen, som et ledd i å øke uttransporteringer av ulovlige innvandrere.
Foto : Scanstockphoto

Utrop har henvendt seg til PU for å få svar på om politiet har intensivert utlendingskontrollen og tvangsreturer, men PU velger ikke å kommentere dette.

PU forklarer derimot at Jernbanetorget, Oslo S og bussterminalen er et naturlig område å foreta utlendingskontroller.

– Vi avdekker mange personer med ulovlig opphold og/eller ulovlig arbeid i dette området, skriver seksjonleder Magne Løvø ved PU i en mail til Utrop.

Raseprofilering
– Det er tydelig at personer med mørk hudfarge blir stoppet, det er jo strengt tatt en form for raseprofilering, mener redaktøren.

PU mener derimot at de har metoder for hvem som blir stoppet i tilfeldig kontroll.

– Det har med tid, sted og situasjon å gjøre, sier kommunikasjonsrådgiver Arild Strømmen i PU på telefon. 

Seksjonslederen i Politets utlendingsenhet, Magne Løvø, utdyper dette.

– Kontrollvirksomhet utføres basert på etterretning. Vi er derfor trygge på at våre utlendingskontroller foregår på en god og verdig måte. I en mangfolding by som Oslo vil kontroller på bakgrunn av utseende alene ikke bare være galt og utetisk. Det ville også gitt begrensede resultater for politiet, sier Løvø. 

Tankevekkende
– Det må være noe riv, ruskende galt med etterretningen hos PU, sier Vivekananthan, som er norsk statsborger. 

Vivekananthan reagerer på måten tilfeldige folk blir stoppet på gata. Han legger til at det er tankevekkende at han selv som redaktør av Utrop ender opp som kilde i sin egen avis, og mener fremgangsmåten til politiet er kritikkverdig.

Seksjonslederen i PU skriver til Utrop at de har mottatt svært få klager på deres utlendingskontroller, som utføres i hele Norge, og oppfordrer til å ta kontakt dersom noen skulle føle seg urettmessig kontrollert. 

Utrop har tidligere omtalt raseprofilering. Her henviser Oslopolitiet til et brev der de innrømmer at raseprofilering kan skade forholdet mellom politiet og innbyggerne.