Norges Røde Kors får ekstramidler til integrering

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen sammen med frivillige og ledere i Oslo Røde Kors og Stella kvinnesenter.
Foto: Claudio Castello
Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen besøkte nylig Oslo Røde Kors og kvinnesenteret Stella.
90Shares

Under besøket fortalte hun at Oslo Røde Kors vil få et ekstratilskudd i forbindelse med de ekstramidlene regjeringen bevilget til frivillige organisasjoner som bidrar med de høye ankomstene.

– Vi kjenner til arbeidet som Røde Kors hittil har blitt gjort for integreringen av flyktninger, og ser ekstramidlene som en styrking til arbeidet.

Arbeids- og inkluderingsministeren hadde et møte med de frivillige organisasjonene i mars, i etterkant av krigsutbruddet i Ukraina.

– Her må vi følge opp. Situasjonen er fortsatt ustabil i forhold til flyktningstrømmen, og vi vet ikke om andre land også kan bli innblandet i konflikten.

Setter pris på støtte

Ekstratilskuddet er på en halv million kroner, og vil gå til tiltak som Flyktningguiden, hvor frivillige flyktningguider og flyktninger kobles sammen og møtes et par timer i uka.

Andreas Fjeldskår, direktør for nasjonale humanitære programmer og beredskap i Røde Kors, mener ekstrastøtten kommer godt med.

– Vi setter pris på denne ekstra oppmerksomheten, og tenker dette vil komme våre tiltak og våre mange frivillige til gode. Som følge av nedstengningen falt antallet frivillige, spesielt blant eldre, men vi opplever nå en oppgang. Nå vil flere være med å hjelpe.

Utrop spurte arbeids- og inkluderingsministeren om ekstramidlene kunne etter hvert bli til en fastere ordning.

– Vi ser selvsagt behovet for integreringshjelp i en tid med flere ankomster. Ekstramidlene er hva de er, så får vi komme til statsbudsjettet når de skal behandles igjen, sier Pedersen til Utrop.

Leksehjelp og samfunnskontakt

Synnøve Buen, koordinator i Stella kvinnesenter, som også faller inn under Oslo Røde Kors sitt tiltak, ser det som viktig å ha tilbud som går direkte til målgruppen. Stella hjelper blant annet med digital opplæring, leksehjelp og orientering om det norske samfunnet.

– Her er det snakk om integreringshjelp som et kostnadsfritt lavterskeltilbud for frivillige og deltakere. Vi hjelper ikke bare flyktningkvinner som er ankommet, men også kvinner med lengre botid.

Frem til nå har senteret for det meste hjulpet kvinner, men til høsten kommer det et tilbud for menn.

– Vi har hatt en intern spørrerunde, og de fleste av våre deltakere synes det er greit å dele kursrom med menn.

Bahar Mahzooni, rådgiver i migrasjon i Norges Røde Kors, ser det som viktig å støtte slike åpne møteplasser.

– Flyktningguiden har et spesielt skreddersydd tilbud, som går ut på å koble folk sammen som har like interesser, slik at integreringsveien inn i samfunnet gjøres lettere.