Hijab-nekt er lovstridig

 
Foto: ldo.no
Sykehjemmet som vil nekte ansatte å bruke hijab, bryter loven, konkluderer likestillings- og diskrimineringsombudet. – Det skal svært mye til for å kunne nekte noen å bruke religiøse hodeplagg, sier ombud Hanne Bjurstrøm (bildet) via en pressemelding.
0Shares

I september fastslo styret i Blidensol sykehjem i Stavanger at ansatte ikke kan bruke religiøse eller politiske plagg, som for eksempel hijab eller palestinasjerf.

 
Foto : Skjermdump/GoogleMaps

En ansatt klaget inn saken til likestillings- og diskrimineringsombudet, og har nå fått medhold.

– Bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern. Vedtaket fra sykehjemmet er i strid med diskrimineringsloven, påpeker Bjurstrøm.

Ikke saklige grunner
Styret hevder i sin redegjørelse til ombudet at bruk av hijab blant annet kan skape utrygghet og frykt hos eldre mennesker og demenspasienter.

Ombudet mener at de heller ikke har mottatt opplysninger som underbygger at bruken av hijab er forstyrrende for pasientene.

– Selv om man i konkrete tilfeller kan være nødt å gjøre enkelte tilpasninger for å ivareta enkelte pasienter, er ikke ubehag eller uro hos pasientene grunn nok i selg selv til å kunne forby hijab, Sier Bjurstrøm.

Reaksjoner fra ansatte og pårørende tilknyttet bruk av hijab, som styret viser til, kan heller ikke begrunne et forbud mot hijab, skriver ombudet i sin uttalelse.

– Vi kan heller ikke se at bruk av religiøse plagg, herunder hijab, hindrer de ansatte i å utøve arbeidet tilfredsstillende, påpeker Bjurstrøm videre.

Forholder seg til klagerett
I en e-post til NRK skriver nestleder i driftsstyret ved Blidensol, Kirsten Smedvig, følgende:

– Styret har nylig mottatt likestillings- og diskrimineringsombudets vurdering av sykehjemmets vedtak om generell og nøytral uniform, og styret forholder seg nå til den klageretten og klagefristen som er gitt oss.

Varamedlem og tidligere talsmann for styret ved Blidensol, Thomas Middelthon, mener overfor NRK at saken fortoner seg som at dette er en jakt på muslimer.

– Det må være tillatt å innføre et ensartet uniformsplagg uten at vi blir hetset som muslimhatere.