Lavere asylankomst-tall enn på lenge

Jobbet på mottak, var selv papirløs: flere mottak har ansatt personer uten normert opphold i landet og dermed også brutt loven.
Foto: ibestad.kommune.no
228 asylsøkere har kommet til Norge i november, noe som er de laveste ankomsttallene for én enkeltmåned så langt i år. Nedgangen fører til at Utlendingsdirektoratet (UDI) legger ned mottakplasser.
0Shares

Til sammen i år er det kommet 3.051 asylsøkere til Norge, viser tall Utlendingsdirektoratet (UDI) la fram mandag, skriver Folkebladet.

Søkerne er fra 105 ulike land, men over halvparten av de vel 3.000 kommer fra bare fem land: Syria, Afghanistan, Eritrea, Irak og Somalia. Rundt 10 prosent av søkerne har oppgitt at de er enslige mindreårige. I fjor lå andelen enslige mindreårige på 17 prosent.

Totalt har UDI behandlet 21.704 asylsøknader i årets elleve første måneder. Innvilgelsesandelen er på 53 prosent, det samme som i fjor. Det betyr at 11.721 personer har fått oppholdstillatelse i Norge.

To av tre syrere
Ved utgangen av november var det totalt 14.910 beboere i norske asylmottak. Nesten to av tre i denne gruppen er syrere, og rundt 15 prosent er fra Eritrea.

Svenskene har tatt imot rundt ti ganger så mange asylsøkere som Norge til nå i år og danskene dobbelt så mange.

Legger ned mottakplasser
At det også kommer langt færre enn beregnet gir konsekvenser i form av kutt av mottaksplasser. Ifølge NRK legger UDI ned 930 plasser på asylmottak over hele landet. 

– Nå må vi legge ned ytterligere 930 ordinære mottaksplasser. Dette påvirker dessverre de ansatte på mottak, kommuner og beboere, sier Christine Wilberg, direktør i Region- og mottaksavdelingen i UDI.

Samtidig varsler UDI at det kan bli ytterligere kutt i mottaksplasser neste år, dersom det fortsetter å komme få asylsøkere.

Her er en liste over nedlagt mottak:

– Sarpsborg mottak, 150 plasser (Sarpsborg kommune).
– Volda mottak, 160 plasser (Volda kommune).
– Harstad mottak, 160 plasser (Harstad kommune).
– Arendal statlige mottak, 150 plasser (Arendal kommune).
– Sauda statlige mottak, 150 plasser (Sauda kommune).
– Øyrane statlige mottak, 160 plasser (Førde kommune).

Sarpsborg mottak blir avviklet i desember i år, Øyrane mottak 1. april 2017 og de resterende mottakene på listen 1. mars 2017.