Juseksperter: – UNE har vist forakt for retten

Sendt tilbake til nesten-krigssone: Afghanske Wazirs tilbakesending på bakgrunn av alderstesting har fått kritikk fra Borgarting lagmannsrett og juss-eskperter

Fredag slo Borgarting lagmannsrett fast at det ikke var sannsynliggjort godt nok at Wazir var over 18 år. Ett døgn etterpå satt han på charterfly til Kabul sammen med 11 andre unge afghanere. Han er nå vært innlosjert på et gjestehus i to uker.

– Wazir har det veldig dårlig. Da jeg møtte ham sa han til meg at han aldri har grått før. Så sa han: – Mange av mine nærmeste er døde. Jeg felte ikke en tåre. I dag har jeg mistet meg selv og min fremtid. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller hvor jeg skal dra, sier Abdul Ghafoor, som driver migrasjonsstøtte til tvangsutsendte, til VGNett.

Kristiserte alderstestingen
Lagmannsretten bruker en stor del av kjennelsen til å kritisere alderstestingen av den afghanske ungdommen.

– Det er aldersvurderingen retten har lagt vekt på, sier Wazirs advokat Joar Berg Henjum til VGNett.

«Med den usikkerhet som knytter seg til aldersundersøkelsen og hvilke slutninger det er grunnlag for å trekke av tann- og håndrotsundersøkelsene, kombinert med manglende opplysninger om hvor stor feilmargin som legges inn ved bedømmelsen av dem og hvem som legger inn disse marginene, finner flertallet det etter en samlet vurdering ikke sannsynliggjort at Timori er over 18 år, skriver lagmannsretten i dommen som ble avsagt fredag.»

Professor Mads Andenæs sier på sin side at avgjørelsen har skapt sterke reaksjoner i juristmiljøet.

– Nemndleder har vist forakt for saksbehandlingsregler i forvaltningen og forakt for domstolene. Hennes stilling i så politiske saker som her krever ellers at hun unngår slike snarveier. Hun gir inntrykk av for stor politisk tjenestevillighet, og det er uforsvarlig i en sak som denne, sier Andenæs til VGNett.