Innvandring vil sørge for befolkningsvekst fra 2050

Norges befolkning kommer til å vokse mindre fremover. Fra 2050 vil innvandringen prege folkeveksten.
Foto: Flickr
I årene framover vil lavere folkevekst og en stadig eldre befolkning prege befolkningsutviklingen i Norge.

SSBs nye nasjonale befolkningsframskrivinger viser at befolkningen i Norge vil vokse fra dagens 5,4 millioner mennesker til 6,1 millioner i 2060 og 6,2 millioner i 2100.

– Framover vil befolkningsveksten i Norge bli tydelig lavere enn hva vi har vært vant med de siste tiårene, sier demograf Ane Tømmerås til ssb.no.

SSB sine fremskrivninger legger til grunn noe økning i nettoinnvandringen til Norge de neste årene.

– Vi forventer at innvandring vil fortsette å være den sterkeste driveren til befolkningsvekst i Norge framover, men veksten vil ikke bli like høy som den har vært til nå. Det er fordi vi også venter noe lavere innvandring på sikt, sier Tømmerås.

Flere eldre i innvandrerbefolkningen

Samtidig som folkeveksten blir lavere, vil også andelen eldre i befolkningen øke betydelig. I 2060 vil i underkant av 25 prosent av Norges befolkning være 70 år eller eldre. I dag er bare 13 prosent over 70 år.

– Dette er vi rimelig sikre på, ettersom dette gjelder de menneskene som allerede er her. Det er imidlertid litt mer usikkert akkurat hvor fort det vil skje, fordi det avhenger av hvordan fruktbarheten, levealderen og innvandringen utvikler seg, sier Ane Tømmerås.

Fødsler og innvandring bidrar til å redusere aldringen av befolkningen. Det siste fordi innvandrerne som kommer ofte er unge.

– Norge vil uansett se et historisk skifte en gang i løpet av de neste ti årene. For første gang vil det være flere personer over 65 år enn barn og unge under 20 år, sier Tømmerås.