Jeg kjenner selv flere tyrkere som lever under konstant undertrykkelse og fare for vold og tortur i hjemlandet, eller de har måttet flykte. De har min og vår fulle støtte, skriver Carl Johansen.
Foto: Presidency of the Republic of Türkiye
Vi må kunne diskutere Tyrkias plass i Nato. Det er ikke krtikk av tyrkere flest, skriver Carl Johansen i dette tilsvaret.
83Shares
Latest posts by Carl Johansen (see all)

Nalan Seymen kritiserer i et Utrop-innlegg den 27. juni mitt utspill om Tyrkia i Nato. Jeg lurer på om hun forstår bakgrunnen.

«Nordmenn med tyrkisk bakgrunn trenger motivasjon til å delta i det norske demokratiet – ikke ekskluderende kritikk», skrev Nalan Seymen den 27. juni.
Foto : Faksimile, Utrop, 27.06.2022

Tyrkia bryter med Nato-charteret

Det var altså Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan som truet med å stenge ute Finland og Sverige, to fredelige og demokratiske land, fra Nato. Erdoğan, som har tette bånd til Putin og fører en folkerettsstridig krig mot kurderne i Irak og Syria, lanserte en rekke fullstendig hårreisende krav for å godta Sverige og Finlands søknader. Krav som ville undergrave demokratiet og rettssikkerheten i de to landene.

Nato-charteret slår fast at organisasjonen skal jobbe for rettsstat og ytringsfrihet.

Dette er bakgrunnen for at jeg mener vi bør diskutere Tyrkias plass i Nato. Nato-charteret slår fast at organisasjonen skal jobbe for rettsstat og ytringsfrihet. Erdoğan-regimets økende brutalitet overfor ikke bare kurderne, men også egen befolkning, med tusener av politiske fanger, bryter grunnleggende med Nato-charteret. 

Kritikk av regimet, ikke innbyggerne

Det samme kan man si om handlingene til flere andre medlemsland, som for eksempel USA med fleres krig mot Irak i 2003. Her mangler det et internasjonalt rettsoppgjør, for at Nato skal oppnå legitimitet i andre deler av verden –  og blant oss som ønsker en demokratisk forsvarsallianse.

Disse tingene må man kunne diskutere, uten å bli beskyldt for å fornærme tyrkere (eller amerikanere) flest. Seymen er opptatt av å få flere innvandrere interessert i demokratiet. Det er bra! Et godt sted å begynne, er å skille sak og person. Kritikk av et voldelig regime, må ikke oppfattes som en fornærmelse mot innbyggerne – det er å snu saken på hodet. 

Vår fulle støtte

Snarere er det tvert imot. MDGs solidaritet ligger hos alle dem som rammes av terror og vold – enten den kommer fra terroristgrupper, eller fra stater. Jeg kjenner selv flere tyrkere som lever under konstant undertrykkelse og fare for vold og tortur i hjemlandet, eller de har måttet flykte. De har min og vår fulle støtte.

Har de også Seymens?

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.