Brenning av koranen vs. brenning av Pride-flagg: Politiadvokat svarer på anklager om forskjellsbehandling

Politiadvokat Kai Spurkland (t.v) svarer på anklager fra Qasim Ali (t.h.)
Foto: Xuexi Pang / Politihøgskolen
Qasim Ali er blant flere som spør hvorfor brenning av koranen ikke likestilles med brenning av regnbueflagg. Politiadvokat i Oslo politidistrikt sier at de vurderer å etterforske brenningen av Pride-flagget fordi det antas å være et stjålet flagg.
1.7K+Shares

“Mitt juridiske hode er enige med muslimer som spør hvorfor brenning av koranen ikke likestilles med brenning av regnbueflagg”, skriver  advokat og leder av Partiet Sentrum Geir Lippestad, på Twitter.

Han sikter til Diskrimineringsloven og skriver videre:

“Diskrimineringsloven likestiller diskriminering som følge av seksuell legning og religion. Hvorfor defineres ikke begge deler som hatkriminalitet?”

Lippestad skriver dette etter at flere har reagert på at politiet undersøker et påtent Pride-flagg som hatkriminalitet, samme dag som SIAN tente på koraner i Oslo.

“Er muslimer annenrangs borgere?”

– Politiet undersøker om det kan ligge et hatmotiv bak brenningen av Pride-flagget. Vi skjønner at en slik hendelse kan skape frykt slik situasjonen er nå, og vi ønsker derfor å få identifisert hvem som står bak, sa politioverbetjent Hanne Nilsson til NTB på lørdag.

MINORG-leder, Qasim Ali, er en av de som har reagert. På lørdag la han ut følgende tekst  på MINORG sin Instagram-profil:

“Jeg synes ikke noe om at flagg skal brennes for å skremme folk, men SIAN kan brenne koranen med politiets beskyttelse. Når Pride-flagget brennes så er det derimot hatkriminalitet ifølge politiet, og skal prioriteres høyt.”

Deretter spør han om muslimer er annenrangs borgere:

“Er ikke våre barns frykt noe som skal tas alvorlig? Er muslimer annenrangsborgere? Jeg har ikke hensikt å sette noe opp mot hverandre, men hvorfor etterforskes dette som hatkriminalitet, når ikke koranbrenninger etterforskes som hatkriminalitet?”

REAGERER: Qasim Ali, leder i MINORG, reagerer på at koranbrenning ikke behandles på lik linje med brenning av Pride-flagg.
Foto : Xueqi Pang

Mistenkte at Pride-flagget var stjålet

Politiadvokat i Oslo Politidistrikt Kai Spurkland forklarer til Utrop at Oslo-politiet mistenker at Pride-flagget er stjålet, og at påtenningen da vil være skadeverk som er en straffbar handling.

Så vidt Spurkland vet, har ingen har foreløpig meldt et Pride-flagg savnet til politiet som de mistenker kan være det påtente flagget. Hvis flagget ikke er stjålet, vil ikke politiet etterforske brenningen av Pride-flagget, ifølge Spurkland.

– Den foreløpige vurderingen er at det ikke er straffbart og hvis vi står ved den vurderingen, vil det ikke blir reist etterforskning av det brente Pride-flagget. Da vil det behandles på samme måte som brenning av koranen, sier Spurkland  til Utrop.

Politiadvokatens uttalelser skiller seg dermed fra det Politioverbetjent Nilsson uttalte på lørdag.

Politiadvokat i Oslo Politidistrikt, Kai Spurkland, sier at hatefulle handlinger rettet mot nasjoner, ideologier og religioner er lov, men at hatefulle ytringer rettet mot mennesker kan være straffbart.
Foto : Politihøgskolen

Koranbrenning regnes ikke som et angrep på muslimske personer

Han sier at politiet har vurdert brenning av koranen som en ikke-straffbar handling, fordi det defineres som religionskritikk og ikke som et angrep på muslimske personer.

– Det som er straffbart er hatefulle ytringer mot personer. Religioner, nasjoner og ideologier har ikke noe vern. Å tenne på koranen vil være en krenkelse av islam som religion, og er derfor ikke straffbart. På samme måte er det ikke straffbart å tenne på et russisk eller amerikansk flagg, sier Spurkland og legger til:

– Hvis det å brenne koranen skjer i kombinasjon med hatefulle uttalelser derimot, så kan det i sum utgjøre en straffbar handling.

– Er ikke koranbrenning alltid i kombinasjon med hatefulle ytringer på SIANS markeringer?

– SIAN beveger seg i gråsonen mellom lovlige og ulovlige ytringer.  De har blitt etterforsket og bragt for retten ved flere anledninger. De har både blitt frifunnet og ved en anledning har de blitt dømt.

Bråthen frikjent, Thorsen dømt

Hatefulle uttalelser som ifølge Spurkland anses som straffbare, er oppfordringer til vold, eller dehumaniserenede utsagn som f.eks. sammenligning av en gruppe mennesker med kakerlakker eller parasitter.

Spurkland sier at politiet har bragt SIAN-aktivist Fanny Bråthen for retten etter at hun holdt en appell foran Stortinget hvor hun omtalte muslimer som “morderzombier og seksualpredatorer”.

Lagmannsretten vurderte ikke “morderzombier og seksualpredatorer” som dehumaniserende uttalelser mot muslimer, og Bråthen ble frikjent. 

Ifølge Spurkland ble derimot SIAN-leder Lars Thorsen dømt i 2019 for å ha delt ut løpesedler hvor følgende utsagn var avgjørende for domfellelse:

  • Ethvert menneske  som bekjenner seg til Muhammed ideologi er en trussel for rikets sikkerhet og må deporteres eller interneres på livstid.
  • Islam er unikt umenneskelig , derfor blir muslimer mer voldelige jo mer religiøse de blir.
  • Gode muslimer voldtar i en epidemisk omfang i hele vesten.