Lager opplegg om psykisk helse for innvandrere

Mange innvandrere mangler ord for psykisk helse i sitt morsmål
Foto: Haifeez
Behovet for informasjon om psykisk helse rettet mot flyktninger og innvandrere er stort. Ressurssenter for migrasjonshelse i Oslo utarbeider i disse dager undervisningsmateriale tilpasset gruppen om temaet.

Det nye undervisningsmaterialet er blitt testet blant personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn, og er blitt godt mottatt, forteller Amar Ahmethodzic, som er psykiatrisk sykepleier og leder for prosjektet «Sunn start – psykisk helse» ved Ressurssenter for migrasjonshelse. De har gjort noen endringer etter tilbakemeldinger fra de første som har brukt materialet. Innspill fra deltakere har vært viktig.

– Materialet består av Power Point-presentasjoner, veiledningshefter, læreplan og deltakerhefte. Det vil også bestå av oppgaver, informasjon, tips og lenker til videre lesing, forteller Ahmethodzic.

Materialet inneholder rikelig med illustrasjoner tilpasset målgruppen. Også her er det gjort endringer etter tilbakemeldinger fra deltakere som har testet materialet.

Stort behov
Behovet for informasjon om psykisk helse, rettet mot innvandrere og flyktninger er stort. Ifølge Folkehelseinstituttet opplever mellom 30 og 50 prosent av den voksne befolkningen i Norge en psykisk lidelse i løpet av livet. Allikevel er det mange kulturer og språk som ikke har begreper som omhandler psykisk helse. Ahmethodzic forteller at mange har etterlyst lettforståelig materiell om psykisk helse spesielt tilrettelagt for innvandrere og flyktninger.

– Ifølge Helsedirektoratet har personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn høyere risiko for å utvikle psykiske helseproblemer sammenlignet med befolkningen for øvrig, sier Ahmethodzic.

Få oppsøker hjelp

Amar Ahmethodzic er leder for prosjektet Sunn start – psykisk helse.
Foto : Privat
– I forbindelse med prosjektet gjennomførte vi intervjuer av nyankomne flyktninger og personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppdaget at kunnskapen om psykisk helse var variert, og at flere manglet ordforråd om psykisk helse på sitt morsmål, sier Ahmethodzic.

En rekke studier viser at personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn benytter seg av helsetjenester annerledes og i mindre grad. Konsekvensen er at de ofte kommer senere til behandling, særlig for psykiske vansker og lidelser. Grunnen kan være at de mangler informasjon om tilbudet som finnes. Det er heller ikke alle som har en vestlig, medisinsk forståelse av psykisk helse og kan tro at psykiske lidelser er smittsomt, overnaturlig og lignende.

I undervisningsmaterialet Ressurssenter for migrasjonshelse har utviklet, vil deltakerne få grunnleggende informasjon om hva psykisk helse er. Målet er å kunne forebygge uhelse, og å informere om hvordan man kan søke hjelp, og ta vare på seg selv og familien, forteller Ahmethodzic.

Vil avmystifisere
Ressurssenter for migrasjonshelse ønsker at undervisningsmaterialet skal kunne brukes av flest mulig, forteller Aida Kreso ved senteret. Frivillige organisasjoner, programrådgivere i introduksjonsprogrammene, ansatte i bydelene og andre som er i kontakt med personer med innvandrer- og flyktningbakgrunn kan ha nytte av det. Ved å bruke relevante eksempler ønsker senteret å gjøre innholdet forståelig og gjenkjennelig.

– Vi prøver å avmystifisere, inkludere og tilrettelegge slik at informasjonen kommer godt frem, forteller Aida Kreso.

Oslo først ut
Ressurssenter for migrasjonshelse har blitt spurt om å dele undervisningsmaterialet, men forteller at det i første omgang vil bli tatt i bruk i Oslo. Når alt materialet er klart, vil de dele det med resten av landet. Undervisningsmaterialet vil bli brukt på introduksjonskurs, voksenopplæring, frisklivssenter og så videre. Deler av materialet vil lanseres på prosjektets nettside i løpet av april. De vil også utarbeide brosjyrer på forskjellige språk som vil være klare i løpet av 2017, forteller Ahmethodzic.