Dekker treningsavgift for flyktningbarn

Mange idrettslag ønsker å dekke medlems- og treningsavgifter eller kjøpe utstyr nylig bosatte flyktninger for at de kan delta i idretten
Foto: Miguel Virkkunen Carvalho
Norges Idrettsforbund har gitt 2,7 millioner kroner til 156 idrettslag som skal aktivisere flyktninger. Mange idrettslag bruker pengene til å dekke treningsavgiften til barn med dårlig økononmi.  
0Shares

Det var 330 søkere da Norges idrettsforbund (NIF) i høst hadde en søknadsrunde til sitt flyktningfond. Flere fikk avslag på sine søknader, skriver Norges idrettsforbund på sine nettsider.

Sverre Aarsand, rådgiver i Norges idrettsforbud forteller at den store interessen for NIFs flyktningfond gjør det viktig for idrettsforbundet å fortsette å jobbe for å opprettholde fondet. De jobber hele tiden med sine organisasjonsledd for å få økte midler. Midlene skal komme nylig bosatte flyktninger på mottak og i kommunene til gode. 

Vil dekke avgifter
Aarsand forteller at mange av idrettslagene som har mottatt eller søkt om penger ønsker å dekke medlems- og treningsavgiftene for barn og unge med dårlig økonomi. Noen av idrettslagene kjøper også inn forskjellig utstyr til trening for nylig bosatte flyktninger.

Integrering
Aarsand forteller at de er glade for at så mange idrettslag i landet ser verdien av å jobbe med integrering og aktivisering av flyktninger.

– Idrett er utvilsomt en av de beste måtene å integrere på, og det er flott å se at engasjementet for å inkludere fortsatt har høy prioritering i våre idrettslag, sier Aarsand.