Mette-Marit bryter ikke loven

Uavhengig av oppholdsstatus har alle som lever med en allmennfarlig smittsom sykdom krav på testing, medisinsk oppfølgning og gratis medisiner.

Kirkens Bymisjon skal starte et eget helsesenter for illegale
innvandrere. Kronprinsesse Mette-Marit sitter i styret til Bymisjonen. Frps innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen sier til P4 at han mener kronprinsessen bidrar til at Bymisjonen kan bryte norsk lov.

Hiv er en av flere såkalte “allmennfarlige smittsomme sykdommer”.
Rettigheter og plikter for de som lever med en allmennfarlig smittsom sykdom
reguleres av loven om vern mot smittsomme sykdommer
(smittevernloven).

I debatten brukes hivpositive som eksempel på en
pasientgruppe som ikke får tilgang til behandling på grunn av at de oppholder
seg illegalt i Norge.

– Som hivpositiv har du i Norge krav på behandling, dvs testing,
medisinsk oppfølgning og gratis medisiner. Dette gjelder uavhengig av
oppholdsstatus. Selv om man er i Norge illegalt har disse pasientene en
lovfestet rett til hjelp, i følge HIV Norge.

– Utfordringen for hivpositive som oppholder seg i landet
illegalt er at helsetjenester er vanskelig tilgjengelig fordi man frykter hva
som vil skje dersom man oppsøker for eksempel et legekontor. Det er imidlertid viktig at man i debatten presiserer at for
mennesker som lever med hiv vil opprettelsen av et helsetilbud være med på å
oppfylle allerede eksisterende rettigheter. Det vil med andre ord, ovenfor
denne gruppen, ikke være snakk om å gi tilgang til tjenester de ikke har krav
på, heter det videre.