Norge innfører “visum på nett”

Norge innfører på en rekke av sine utenriksstasjoner «visum på nett», som skal være en lett måte å søke visum og få behandlet søknaden raskere.

– Våre ambassader i Kiev, Moskva og London har allerede flere måneders erfaring med denne løsningen som svært mange søkere nå benytter seg av, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.
Søkerne får elektronisk hjelp når de fyller ut søknaden på nettet. De kan senere sjekke status i egen sak ved å logge seg på nettsiden. Søkerne mottar også meldinger på sms og e-post ved statusendringer, sier Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Visum på nett er et praktisk og fremtidsrettet system, og et godt tilbud til våre visumsøkere. Vi er fornøyd med å kunne tilby en slik service til mange av de som ønsker visum til Norge. De slipper nå lange køer for å levere søknaden, sakene blir raskere behandlet, og i tillegg sparer utenriksstasjonene ressurser, sier utenriksministeren.

Gjennom Visum på nett kan man bestille tid for personlig oppmøte ved utenriksstasjonen. En slik bookingløsning gjør at søkerne slipper å stå i kø. Dessuten får utenriksstasjonen bedre kontroll over egen arbeidshverdag ved at de vet hvem som kommer, hvor mange som kommer og når de kommer. Visum på nett gjør det også mulig med grupperegistrering slik at for eksempel reisebyråer kan registrere søknader på vegne av turistene.

– Jeg er veldig fornøyd med at Visum på nett nå tas i bruk på de mest sentrale utenriksstasjonene for visumsøkere. Hele 50 prosent kan nå søke via nettet og får således langt bedre service enn før. Målet er å tilby dette til så mange som mulig og utvikle løsningen til andre søknadstyper, sier UDI-direktør Ida Børresen.

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil i tiden fremover videreutvikle Visum på nett til også å omfatte søknader om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge. Søknad på nett for arbeids- og oppholdssaker vil starte opp høsten 2009, og løsningen vil for alvor tas i bruk i 2010.

Visum på nett er en del av en større IKT-satsing i utlendingsforvaltningens EFFEKT-program. Dette programmet har som mål å øke brukerservice og høyne effektiviteten i hele utlendingsforvaltningen.