WHO: Flyktninger og migranter får dårligere helsehjelp

Flyktninger og andre migranter får lavere standard på helsehjelp, viser ny rapport.
Foto: Unsplash/Marcelo Leal
Flyktninger og andre migranter får lavere standard på helsehjelpen enn lokalbefolkningen på stedene de kommer til, viser en ny rapport.

Flyktninger og andre migranter får lavere standard på helsehjelpen enn lokalbefolkningen på stedene de kommer til, viser en ny rapport.

– Flyktninger og migranter er fortsatt blant de mest sårbare og forsømte medlemmene i mange samfunn, sier generaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ifølge WHO har migranter jevnt over dårligere helse enn lokalbefolkningen, noe som ikke skyldes at de fra naturen er mindre friske enn dem. Migranter, deriblant flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne, går imidlertid sjeldnere til lege og har oftere arbeidsrelaterte skader enn lokalbefolkningen, viser en metaanalyse av 17 millioner deltakere i 16 land, evaluert av WHO.

Et betydelig antall av migranter som har reist til andre land, har dessuten farlige og stressende jobber. De har større risiko for arbeidsulykker eller helseproblemer som en direkte følge av jobben.

WHO oppfordrer land til å samle inn bedre data om befolkningens helse og investere mer i helsesektoren.

– I dag er det rundt 1 milliard migranter globalt, noe som utgjør omtrent én av åtte mennesker, sier Ghebreyesus.

Tallet omfatter blant annet mennesker som er internt fordrevet i eget hjemland, de som har flyktet til andre land, personer med flyktningstatus og asylsøkere, samt migranter som har flyttet til en annen landsdel for å få arbeid, blant annet i land som Kina og India.

(©NTB)