UDI legger ned 20 asylmottak

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI

Mottakene ligger over hele landet, men ingen mottak i Oslo og Akershus legges ned. De vil legge ned tolv ordinære mottak og åtte mottak for enslige mindreårige asylsøkere, skriver Nettavisen.

Ikke økonomisk forsvarlig
Fungerende avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet, Borghild Fløtre, sier til Nettavisen at det er vemodig å legge ned mottak, med tanke på ansatte, beboere som må flytte og lokalsamfunn som har knyttet sterke bånd til mottakene.

– Det er ikke økonomisk forsvalig å ha mange tomme plasser når det kommer langt færre asylsøkere, forklarer hun.

I slutten av januar i fjor bodde det nesten 29.000 beboere på norske asylmottak, i januar i år er det i underkant av 13.000. De fleste mottakene har tre måneders oppsigelsestid, og beboerne vil enten bli bosatt i kommuner eller flyttet til andre mottak i god tid før dette, skriver Nettavisen.

Vil legge ned flere
UDI vil også nedjustere mottakskapasiteten mer utover året hvis nedgangen i antall asylsøkere fortsetter. Da UDI i oktober la frem den gjeldende prognosen mente de at det var ventet mellom 3000 og 12 000 asylsøkere i Norge i 2017, denne prognosen er svært usikker. Hittil i år har det kommet 280 asylsøkere, melder Nettavisen.