Vil ha 18-årsgrense for hijab

Tidligere FrP-formann Carl I. Hagen ønsker nå å bli ordfører i Oslo.

Frps programkomité pusser på programmet som skal vedtas på partiets landmøte i april. De har fått inn mange innspill, og Carl I. Hagen har sendt i flere. Han vil ha hijabforbud gjennom hele grunnskolen og videregående skole. Da vil det i realiteten bli 18-årsgrense for bruk av hijab, skriver Dagbladet.

– Jeg mener hijab ikke skal brukes før etter fylte atten år, når folk er myndige. Vil de bruke det etter den tid, er det greit. Hensikten er at foreldre ikke skal kunne få barna sine til å bruke hijab, men at de skal kunne bestemme det selv, sa Hagen til Dagbladet.

Forbud mot burka og niqab
Hagen foreslår også at Frp skal gå inn for forbud om burka og niqab, ikke bare på utdanningsinstitusjoner i Norge, men generelt i det offentlige rom. I det ligger også at det bør innføres forbud mot bruk av religiøse eller kulturelle plagg som hijab, burka og niqab for alle offentlig ansatte i arbeidstiden, skriver Dagbladet.

Flere forslag
Hagen mener blant annet at Frp bør gå inn for forbud mot henteekteskap, fordi det hindrer for integreringen. I tillegg mener han at familiegjenforening kun skal innvilges for egen ektefelle og barn når familiens livsopphold sikres gjennom egen inntekt. Han vil også at Frp skal gå inn for at innvandrere som mottar offentlig støtte til livsopphold og som nekter deltakelse i norskopplæring, kurs i norske verdier og samfunnsliv og andre integrerings- og arbeidsforberingstiltak får sterkt redusert eller mister offentlige ytelser.

Parlamentarisk leder Harald Tom Nesvik i Frp vil ikke si til Dagbladet hvorvidt innspillene fra Hagen vil bli med når partiets programkomité sender sin endelige innstilling til partiprogram til sentralstyret i Frp neste uke.