Ny undersøkelse: Muslimer overveiende sekulære

17 prosent av norske muslimer sier Norges lover bør tilpasses Koranen og sharia, mens 68 prosent er uttalt mot dette, viser ny undersøkelse.
Foto: Adam Jones
En omfattende undersøkelse viser at svært få norske muslimer ønsker å prioritere religiøse lover foran sekulære eller å innføre «shariadomstoler». 
0Shares

Det er TNS Gallup (nå Kantar TNS) som har utført undersøkelsen på oppdrag fra Filter Nyheter. 600 norske muslimer er spurt i undersøkelsen. Den viser blant annet at: 

  • 75 prosent svarer («helt enig» eller «litt enig») at de følger Norges lover også når de sier noe annet enn religiøse lover, 15 prosent («helt uenig» eller «litt uenig») at de ikke gjør det.
  • 13 prosent oppgir at muslimer bør dømmes etter sharia i Norge. 71 prosent er uenig.
  • 79 prosent mener det er bra at norske domstoler er ikke-religiøse. 10 prosent er uenig.

Filter Nyheters journalister tolker funnene i retning av at “et mindretall på 10-15 prosent er i opposisjon til det norske rettssystemet, eller i hvert fall holder islamske påbud høyere når det blir satt på spissen”. Det er også gjennomgående at 10-16 prosent ikke vil ta stilling til disse spørsmålene, skriver de videre.

Mohammad Usman Rana (31), som har skrevet boka «Norsk islam», kommenterer tallene slik overfor nyhetssiden:  

– Tallene reflekterer at de aller fleste norske muslimer ser på den norske sekularismen som en garantist for at de kan praktisere sin religion, og ikke ser på sekularismen som en trussel mot religiøs praksis. Så er det et lite, men ikke ubetydelig mindretall som viser tegn til å ha et noe mer forvirret forhold til skillet mellom religion og politikk. Denne andelen uttrykker at noen muslimer i altfor stor grad politiserer islam og til dels ser på religionen som også en politisk doktrine.