– Foreldre kan ikke kreve kjønnsdelt undervisning

Fellesskolen og barnehage er blant de viktigste fellesarenaer i det norske samfunnet. For barn med minoritetsbakgrunn er barnehageplass viktig, for da starter de tidligst mulig den sosiale og språklige inkluderingen i Norge, er tonen fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overfor Utrop.
Foto: Studentersamfunnet Bergen
Kunnskapsdepartementet fastslår at det skal svært mye til for å dele gutter og jenter i undervisningen. – Ingen kan kreve kjønnsdelt undervisning på bakgrunn av religion, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (bildet).
0Shares

Kunnskapsdepartementet har oppdatert sin veileder og gjør det tydeligere når elever kan deles inn i grupper etter kjønn, melder regjeringen.no.

Veilderen slår også tydelig fast at opplæringsloven skal tolkes strengt på dette området. Kjønnsdeling skal være et unntak, og hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg. Videre står det i den at det er skolene som skal avgjøre om slik deling bør finne sted.

– Det er altså ikke slik at foreldre kan kreve kjønnsdelt undervisning på vegne av sine barn. Det er det skolene som skal vurdere, sier kunnskapsministeren.

Kan være aktuelt i gym?
I visse tilfeller kan det være aktuelt at gutter og jenter har undervisning hver for seg.

– Et eksempel er timer hvor temaet er kjønnsidentitet eller seksualitet. Skolen kan også skille gutter og jenter i svømming eller kroppsøving, hvis skolen ikke har garderobeanlegg med egne garderober for jenter og gutter, sier Røe Isaksen.

Skal gi bedre regelforståelse
Reglene om kjønnsdeling endres ikke, men den nye veilederen sørger for at alle skoler får en bedre forståelse av reglene. Det vil også bidra til at lærere og skoler i fellesskap kan gjøre gode vurderinger av hvert enkelt tilfelle.     

– Vi vet at reglene om kjønnsdeling har vært praktisert ulikt, og at mange har vært i tvil om hva som er tillatt. Nå blir det enklere for skolene å se hvilke helt spesielle situasjoner som kan kreve at man deler guttene og jentene i ulike grupper. Det vil skape mer lik praksis over hele landet, og er et viktig grep for å sikre den norske fellesskolen, sier kunnskapsministeren.

Klikk her for å lese veilederen