Bygdefolk tror mest på integrering

Skal man bli best mulig integrert i Norge så er bygda stedet man burde helst bosette seg i, viser en ny undersøkelse fra Norsk senter for bygdeforskning. Illustrasjonsbildet er fra Tynset.
Foto: Wikimedia Commons
Folk på bygda mener i langt større grad enn byfolk at innvandrere blir godt integrert, viser en ny undersøkelse. 
0Shares

Omtrent halvparten av dem som bor på bygda, sier seg helt eller delvis enige i utsagnet “Innvandrere blir godt integrert i kommunene min”, ifølge en undersøkelse fra Norsk senter for bygdeforskning.

For mens 48 prosent av bygdefolket svarer bekreftende, er andelen nede i 36 prosent for folk i mer urbane kommuner, skriver Adresseavisen.

– Dette er ganske oppsiktsvekkende. Generelt finner vi ikke så store forskjeller i holdninger mellom folk på bygda og folk i mer urbane kommuner, sier sosiolog og forsker Alexander Thanem ved Norsk senter for bygdeforskning.

 
Foto : bygdeforskning.no

“Bygdeinnvandrere” oftere i jobb
Thanem trekker frem sysselsetting og synlighet som to mulige forklaringer.

– Innvandrere i rurale kommuner er i større grad i arbeid, og sysselsetting er viktig for integrering og for hvordan folk oppfatter at noen er integrert. I større kommuner har man også mindre oversikt, og det kan bidra til at innvandrere ikke blir sett på samme måte.