Får fire ganger mer mediedekning

Jihadistterroren dekkes i langt større grad av mediene enn andre terrorformer, viser ny forskning. Illustrasjonen er en skjermdump fra nyhetskanalen France24 i det de sendte direkte fra dramaet rundt terrorangrepet på Charlie Hebdo i januar 2015.
Foto: Skjermdump/france24.com
Forskning viser at gjerningsmenn med muslimsk bakgrunn som begår terror får fire ganger mer dekning enn gjerningsmenn med ikke-muslimsk bakgrunn.
0Shares

Forskjellen på hvordan nyhetsmedier dekker et terrorangrep, avhenger av om gjerningspersonene er muslimer eller ikke, viser ny forskning fra det amerikanske universitetet Georgia University, skriver Dagsavisen.

Forsker Erin Kearns sier at terrorismebegrepet brukes ofte i saker der gjerningspersonen er muslim. Kearns og forskerkollegene hennes ved Georgia University har studert mediedekningen av samtlige terrorangrep i USA begått mellom årene 2011 og 2015 i de amerikanske mediene LexisNexis Academic og CNN.com.

 
Foto : erinmkearns.com

Når forskerne kontrollerer for angrepstype, hvor mange som ble drept og hvor mange gjerningspersoner som ble arrestert, kommer de fram til følgende funn: 

– Angrep begått av muslimske gjerningspersoner fikk 449 prosent mer mediedekning enn andre angrep, skriver forskerne. 

Etterlyser balanse
Medienes dekning påvirker folk, mener de amerikanske akademikerne, og etterlyser en annen type rapportering. 

– En mer representativ mediedekning kunne bidra til at folks oppfatninger om terror ble mer i takt med virkeligheten, skriver de videre.

Her hjemme mener Elisabeth Eide, medieforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, at mediene bør tenke over om de dekker gjerningspersoner som individer i samme grad, enten de er muslimer eller ikke.

 
Foto : Claudio Castello

– Når muslimske gjerningspersoner står bak terror, er mitt inntrykk at det sjeldnere forklares med psykologiske og individuelle årsaker. Mediene bør være forsiktige med å tildele kollektiv skyld, sier Eide til Dagsavisen.