FN: Millioner av flyktningbarn går ikke på skole

Flyktningbarn og -ungdom blir hengende etter sine jevnaldrende på alle utdanningsnivåer,, ifølge en ny FN-rapport.
Foto: worldislandinfo.com
Flyktningbarn og -ungdom blir hengende etter sine jevnaldrende på alle utdanningsnivåer, og flere millioner av dem går ikke på skole, ifølge en ny FN-rapport.

Flyktningbarn og -ungdom blir hengende etter sine jevnaldrende på alle utdanningsnivåer, og flere millioner av dem går ikke på skole, ifølge en ny FN-rapport.

Rapporten , som ble lansert tirsdag, baserer seg på data fra rundt 40 land og 10 millioner flyktningbarn i skolealder. Den viser at i gjennomsnitt 68 prosent av flyktningbarn var innskrevet på grunnskolen i skoleåret 2020–2021.

På videregående skole faller andelen kraftig til 37 prosent av barn og unge med flyktningbakgrunn. For høyere utdanning er tallet nede på 6 prosent. Det tallet viser likevel en framgang, da det for noen år siden bare var 1 prosent av flyktningungdommene som hadde tilgang til høyere utdanning.

– Mange flyktningbarn står midt i langvarige kriser, og til og med før koronapandemien gikk halvparten av dem ikke på skole. Da antallet tvangsforflyttede har økt hvert år de siste ti årene, blir millioner av flyktningbarn og -ungdom presset ut av utdanningsmuligheter, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger.

(©NTB)