Gir Rødt ros og Frp ris på asylpolitikk

– Sats på småpartiene, for det er de som står for en mest human og rettferdig politikk på feltet, var konklusjonen fra NOAS politiske rådgiver, Mari Seilskjær, til de fremmøtte.
Foto: Claudio Castello
Terningkastene ble flittig brukt under NOAS sin lansering av "Velgerguiden 2017". Arbeiderpartiet får en treer. 
0Shares

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) har gjennomgått de ulike partienes programmer og politikk og vurdert hvor gode de er til å ivareta rettighetene til asylsøkere og flyktninger.

NOAS’ politiske rådgiver, Mari Seilskjær ga politiske partiene, både i regjering og i opposisjon, ris og ros i form av terningkast.

Splittet og streng
Arbeiderpartiet får karakteren tre:

Frp får svakest vurdering av samtlige partier i velgerguiden, med en ener på terningen.

– Ap vurderer vi som strenge, om enn kanskje ikke like restriktive som den sittende Høyre/Frp-regjeringen. Vi ser et parti som er sterkt splittet i asylpolitikken. Noe av det positive er at man ønsker å ha en fortgang på integreringsprosessen. Samtidig er partiets program vagt og uforpliktende i sine formuleringer, og tynt på mindreåriges rettssikkerhet.

Høyre på sin side har fått en toer:

– Vi ser Høyre som veldig strenge, og at denne strengheten kommer som følge av at man ønsker å tekkes regjeringspartner Frp. Igjen lite fokus på rettssikkerhet, og det skrives mye om grensebeskyttelse.

Flyttet grensene i asylpolitikken
Frp får svakest av samtlige partier i velgerguiden til NOAS, med en ener på terningen:

– For oss er Frp partiet som har instruert asyl- og flyktningpolitikken, som har pushet grensene når det gjelder retorikk og praktisk politikk, langt utover sitt parlamentariske mandat. Igjen har dette ført til at den nåværende regjeringen har gått lengre når det gjelder innstramning enn alle tidligere regjeringer. Asylsøkeres rettssikkerhet har blitt svekket i de fire årene med blåblått styre, og utspill og språkbruk mener vi har ført til stigmatisering.

Vanskelige å forutsi
Senterpartiet får en treer på terningen:

– Sps program gjør partiets asylpolitikk vanskelig å forutsi. Innholdet i valgprogrammet spriker og vi sitter med inntrykket at asyl og innvandring er et lite debattert tema innad i partiet. Vi ser også at programmet er veldig opptatt av nasjonale løsninger, i form av grensekontroll, og fokuserer lite på asylsamarbeid internasjonalt.

Gode intensjoner
KrF får derimot en femmer, først og fremst fordi de markerer seg for en human politikk.

– KrF er blant annet soleklare på at Norge har et ansvar for å hjelpe mennesker i nød, og de står for en human og inkluderende linje. For oss er det største problemet med KrF at de har har tapt mange av asylpoltiske kampene de har forsøkt å fremme. Som støtteparti og garantist for den nåværende regjeringen for fire år siden har de også vært med å hjelpe tidenes mest asylrestriktive regjering til makten.

NOAS gir SV en femmer, og håper på at partiet kan gjøre det motsatte.

– I disse fire årene har SV vært en tydelig kritiker av de blåblå, og innstramningslinjen. SV vil være et viktig asylpolitisk bidrag i en eventuell ny rød-grønn regjering etter årets valg.

Tause Venstre
Venstre får også en femmer, grunnet det NOAS ser på som god og human politikk.

– Venstre har svært gode tiltak i programmet. For oss er det litt bekymringsfullt at de i likhet med KrF har vært støtteparti for en asylrestriktiv regjering, og for at de har vært tause på feltet under årets valgkamp.

Miljøpartiet De Grønne får gode skussmål og en femmer på terningen.

– MDGs program på asyl er kort og konsis, og veldekkende på feltet. Her blir blant annet stats- og papirløses situasjon omtalt. For oss virker MDG å være et parti som vil ha en myndiggjøring av nynakomne flyktninger og asylsøkere og en rask integreringsprosess.

Rødt får samme høye terningkast som MDG for å forsvare asylretten.

– Rødt går inn for at Norge fullt ut skal følge FNs anbefalinger, både på kvoter og rettssikkerhet, stikk i strid med regjeringens innstramningspolitikk. Man går inn for å beskytte asylstatus og mot at folk skal bli kastet ut av Norge.

Hun konkluderer på følgende vis:

– Vi må heie på de små partiene, for det er de som har den mest rettferdige politikken på feltet.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, sier det å få terningkast en på NOAS Velgerguide betyr at hun gjør jobben sin og utfører en streng asyl- og innvandringspolitikk.
Foto : Torbjørn Tandberg
Lavt terningkast = god jobb
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug er på sin side ikke bekymret for å ha fått lavest terningskast av NOAS.

– Om vi hadde fått god karakter av denne organisasjonen, hadde jeg blitt bekymret fordi da hadde ikke jeg gjort jobben min, sier Listhaug til VGNett etter kåringen.

Listhaug mener Frp er for god rettsikkerhet og at man har iveratatt internasjonale forpliktelser. 

– Å slippe opp i asylpolitikken, slik NOAS ønsker, vil være feil grep. Spesielt når vi ser utviklingen over Middelhavet hvor brorparten er økonomiske migranter uten rett på beskyttelse. Jeg er mest bekymret for at partiene som får gode terningkast av NOAS kommer til makten. Det vil gi økt asylinnvandring. 

Hva sa ungdomspolitikerne under debatten?

– Vi trenger trygge nødhavner utenfor Europa, og at andre steder enn Europa tar ansvar for asyl- og flytkningsstrømmen; 1. nestformann Kristian Eilertsen i FpU.

Også ungdomspolitikere fikk si sitt: (f.v) FrPUs 1. nestformann Kristian Eilertsen, Grønn Ungdoms arbeidsutvalgsmedlem Eivind Kristiansen, KrFU-leder Ida Lindtveit, Unge Venstre-leder Tord Hustveit, landsstyremedlem i Unge Høyre, Syver Hanken, generalsekretær i AUF, Renate Taarnes,
SU-leder Andrea Sjøvoll, og Rød Ungdoms sentralstyremedlem Rameen Sheikh.
Foto : Claudio Castello

– Nei, vi trenger at FrP går ut av regjering for å få et skifte i asylpolitikken; arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom, Eivind Kristiansen.

– For oss i KrF og KrFU blir opprettholdelsen av at høyt antall kvoteflyktninger til Norge en viktig politisk kamp, både i og etter valgkampen; KrFU-leder Ida Lindtveit

– UNE må igjen bli en uavhengig domstol, og ikke en forlenget arm av regjeringspolitikk; Unge Venstres leder Tord Hustveit.

– Vi må få til en bedre måte å drive asylpolitikk på i Europa. Enkelte land har tatt for mye ansvar, og her må Norge bidra. Et skritt i riktig retning vil være bruk av midlertidige ID-kort; landsstyremedlem i Unge Høyre, Syver Hanken.

– Vi må kutte ned på midlertidighet i opphold, bruke mer tid og penger på integreringstiltak og gi folk muligheten til å lykkes i Norge. Men først så trenger vi et regjeringsskifte; generalsekretær i AUF Renate Taarnes. 

– Vi trenger en ny asylpolitisk retning. Vi må få på nytt en human og rettferdig politikk. Og vi må starte med barna, og beskytte flyktningebarns kovensjonsvedtatte rettigheter; Andrea Sjøvoll, leder i SU.

– Å søke om asyl er en menneskerett, så vi i Rødt og RU går inn for å si opp Tyrkia-avtalen. Jeg ser også det som svært viktig å endre på retorikken overfor flyktninger og asylsøkere; sentralstyremedlem i RU, Rameen Sheikh.

Klikk her for å lese guiden