Snakket om kontantstøtte og hat-kriminalitet

 
Foto: www.buskerud.innvandrerrad.no
Temaer som står den flerkulturelle befolkningen i Drammen nært ble tatt opp under Buskerud Innvandrerråds valginformasjonsmøte nylig.
0Shares

Valginformasjonsmøtet inneholdt en debatt med representanter fra ni partier i panelet, ble ledet av BIRs Nasim Rizvi, og arrangert i samarbeid med Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) og Buskerud Fylkeskommune.

– Fylkesordfører Roger Ryberg åpnet dagen, og innledet om det viktige arbeidet både nasjonalt og lokalt, som Buskerud Innvandrerråd (BIR) gjør. Fylkeskommunen har inngått en partnerskapsavtale med BIR, og denne avtalen er med på å forsterke rådets viktige rolle i samfunnet, går det frem i en uttalelse fra rådet.

Tilrettelagt overfor “nye” velgere
Alle i panelet presenterte sin partipolitikk, og synliggjorde deres ståsted i forhold til kontantstøtten.

Foto : www.buskerud.innvandrerrad.no

– Temaer som ble diskutert var kontantstøtte, sysselsetting og hatkriminalitet. Det var lagt ut informasjonsbrosjyrer om stortingsvalget på flere språk, disse brukes ofte av nye nordmenn som er i en opplæringsfase, og har mange spørsmål, og ser frem til å bruke stemmeretten sin.  

Foto : www.buskerud.innvandrerrad.no

Foto : www.buskerud.innvandrerrad.no