– NRK presenterer misvisende statistikk

Fredag 25. august lød hovedoppslaget i NRK Dagsrevyen slik: «Nesten halvparten av alle nordmenn frykter migranter og flyktninger». Statistikken er basert på en velgerundersøkelse fra Norsk utenrikspolitisk institutt, og den gjelder for de velgerne som stemmer Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet. 

Ottar Hellevik, professor i statsvitenskap, stiller seg skeptisk til resultatene av meningsmålingen. Dette skriver han i et debattinnlegg til Aftenposten i går. 

Ottar Hellevik
Foto : UiO
 
Han har selv gitt ut boken Mål og mening. Om feiltolkning av meningsmålinger. Der kommer han med en rekke eksempler på misvisende presentasjon av meningsmålinger i mediene. Ifølge Hellevik ville NRK-saken av flere grunner ha fortjent en plass i eksempelsamlingen. 
 
Etterlyser mer informasjon 
I debattinnlegget etterlyser Hellevik mer informasjon om undersøkelsesopplegg og spørsmålsformuleringer. Han mener dette bør ha blitt lagt ut på Internett når saken hadde vært et innslag på Dagsrevyen.
 
Hellevik mener også meningsmålingene strider med resultatene fra andre store undersøkelser, som Norsk Monitor fra Ipsos, Statistisk sentralbyrås undersøkelser eller befolkningsundersøkelser fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. 
 
– Når dette presenteres i Dagsrevyen slik det ble gjort, må en undre seg over hvordan det oppleves. Ikke av majoritetsbefolkningen, men av norske innvandrere og flyktninger. Hvordan kan det være for dem å høre at nesten halvparten av alle nordmenn opplever dem som en høy eller svært høy trussel mot Norge? skriver Hellevik.