Arbeidsledigheten blant innvandrere synker

Arbeidsinnvandrere har lettere for å falle utenfor arbeidsmarkedet og dermed bli avhengig av ytelser fra staten, advarer forskere
Foto: Leo Fung
Det er blitt færre arbeidsledige blant innvandrere, og det er menn som har opplevd den største nedgangen sammenlignet med kvinner. 
0Shares

Andelen arbeidsledige blant innvandrere har gått ned 0.9 prosentpoeng fra samme periode i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Til sammen var rundt 27.200 innvandrere registrert som helt ledige ved utgangen av mai 2017, melder NTB. Disse utgjorde 38 prosent av registrerte ledige totalt. 

Ledigheten er størst blant innvandrere fra Afrika og ligger på 10 prosent. SSB skriver at årsaken til det må ses på bakgrunn av den store andelen flyktninger i denne gruppen. Også innvandrere fra Asia og Latin-Amerika har en del registrerte ledige. 

 
Når det gjelder forskjellen på kvinner og menn, hadde menn noe større nedgang enn kvinner i arbeidsledighet, skriver SSB. Når det gjelder ledighet blant innvandrere i fylker, er det Rogaland som har høyest registrert ledighet. I sum hadde derimot de aller fleste fylkene en nedgang i registrert ledighet blant innvandrere fra 2016 til 2017, og Troms var det fylket som hadde lavest registrert ledighet.